Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania prejudycjalne

 

Pytania prejudycjalne kierowane są przez Sąd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W myśl wyżej wskazanego przepisu oraz art. 19 ust. 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym: o wykładni Traktatów, o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.

Poniżej przedstawiono linki, które kierują do treści postanowień prejudycjalnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, treści opinii Rzeczników Generalnych oraz treści wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 73/22 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-709/22) 

hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, syndyk

Postanowienie z 22 września 2022 r. w sprawie I SA/Wr 73/22

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 208/21 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-146/22) 

hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, obniżone stawki VAT

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 448/19 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-935/19)

hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, dodatkowe zobowiązanie podatkowe

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 295/19 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-604/19)

hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, dostawa towarów

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 286/18 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-547/18)

hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 257/18 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-491/18)

hasła tematyczne: podatek od towarów i usług - błędne oznaczenie towarów na fakturach

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 123/17 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-566/17)

hasła tematyczne: podatek od towarów i usług – odliczenie podatku naliczonego, brak kryteriów podziału w przepisach krajowych

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 562/14 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-418/14)

hasła tematyczne: podatek akcyzowy - zróżnicowane stawki podatku akcyzowego dla paliw silnikowych i paliw do ogrzewania

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 971/07 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-544/07)

hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych - odmowa obniżenia o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innych państwach członkowskich

 

Pytanie prejudycjalne w sprawie I SA/Wr 1238/06 (sygnatura sprawy przed Trybunałem C-25/07)

 

hasła tematyczne: podatek od towarów i usług - przepisy krajowe określające tryby zwrotu VAT