Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpoznane

Wrocław, dnia 14 grudnia 2019 r.

Informujemy, że w sprawa ze skargi Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia na decyzję Stadionu Wrocław sp. z o. o. we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. (bez numeru) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SA/Wr 389/19, została rozpoznana i zakończona wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 r. uchylającym zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 22 lipca 2019 r. (bez numeru).

 

 
Wrocław, dnia 9 lipca 2018 r.

Skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych na terenie gmin Województwa Dolnośląskiego w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

 
W dniu 25 kwietnia i 10 maja 2018 r. zostały rozpoznane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skargi gmin z Województwa Dolnośląskiego na zarządzenia zastępcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany nazw ulic.
     
W dniu 25 kwietnia 2018 r. i 10 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpoznał sprawy ze skarg: Gminy Wrocław, Gminy Boguszów–Gorce, Gminy Podgórzyn oraz Gminy Miejskie Dzierżoniów na zarządzenia zastępcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany nazw ulic położonych w powyższych gminach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.) zwanej dalej „ustawą dekomunizacyjną” i uchylił zarządzenia zastępcze w sprawach zarejestrowanych pod sygnaturami akt:
1.  III SA/Wr 72/18 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Karola Marksa na Generała Stefana Grota-Roweckiego w gminie Miasto Boguszów- Gorce;
2.  III SA/Wr 73/18 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Wincentego Pstrowskiego na Władysława Grabskiego w gminie Miasto Boguszów- Gorce;
3.  III SA/Wr 74/18 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Leona Kruczkowskiego na Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w gminie Miasto Dzierżoniów;
4.  III SA/Wr 98/18 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Marchlewskiego na Jana Karskiego w Gminie Podgórzyn;
5.  III SA/Wr 141/18 w przedmiocie zmiany nazwy bulwaru im. prof. Stanisława Kulczyńskiego na Profesorów Lwowskich w Gminie Wrocław.
Powyższe wyroki nie mają waloru prawomocności.
 
Za treść informacji odpowiada rzecznik prasowy WSA we Wrocławiu sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska