Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

Komunikat nr WW-3-IV/2020: dnia 3 lipca 2020 r.

Hasła tematyczne: informacja publiczna

W dniu 15 czerwca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga na bezczynność  w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie transportu maseczek i innych środków ochrony osobistej przy użyciu samolotu ANTONOV AN-124. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SAB/Wr 209/20.

Sprawa zostanie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2020 r.

 

Komunikat nr WW-2-IV/2020: dnia 3 lipca 2020 r.

Hasła tematyczne: COVID-19; kwarantanna

W dniu 25 czerwca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na czynności Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu w przedmiocie stwierdzenia objęcia kwarantanną w związku z przekroczeniem granicy państwa. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SA/Wr 284/20 i jest na etapie oczekiwania na spełnienie wymogów formalnych związanych ze skierowaniem jej do rozpoznania w trybie uproszczonym.

 

Komunikat nr WW-1-IV/2020: dnia 28 lutego 2020 roku

Hasła tematyczne: skarga na uchwałę; żłobek

W dniu 21 lutego 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęły dwie skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18.07 lipca 2019 r., Nr XII/266/19 zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia Nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocławia działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków. Sprawy zostały zarejestrowane odpowiednio pod sygnaturami akt IV SA/Wr 104/20 oraz IV SA/Wr 105/20. Zaskarżona uchwała dotyczy określenia trzech warunków, które należy łącznie spełnić przy przyjmowaniu dzieci do żłobka. 

Sprawy zostaną rozpoznane na rozprawie w dniu 28 października 2020 r. o godzinie 9.45. na Sali B.