Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sądy, Trybunały i Urzędy

Instytucje polskie

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel: 2 551 65 55
www.nsa.gov.pl

 

Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
tel: 22 530 8334
www.sn.pl

 

Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa
tel.: 22 379 28 40
fax: 22 379 27 94
www.krs.pl

 

Trybunał Konstytucyjny
al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warszawa
tel.: 22 657 45 86
fax: 22 657 45 87
www.trybunal.gov.pl

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel.: 22 551 77 00
fax: 22 827 64 53 
www.rpo.gov.pl

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
tel.: 22 250 01 12
www.mswia.gov.pl

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel.: 22 531 03 00
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
www.uodo.gov.pl

 

 

Instytucje europejskie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
L-2925 Luksemburg
tel.: 00 35 2 43 03 1 
fax: 00 35 2 43 03 26 00
e-mail: info@curia.eu.int
www.curia.europa.eu

 

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel.: (022) 595-24-70
fax: (022) 595-24-80
e-mail: epwarszawa@europarl.eu.int
www.europarl.eu.int/warszawa

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1, avenue du President Robert Schuman,
BP 403, F-6700 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 17 23 13
fax: (00 33 3) 88 17 90 62
www.euro-ombudsman.eu.int

 

Rada Europy:

Europejski Trybunał Praw Człowieka
The Registrar
European Cort of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: 00 33 3 88 41 20 18
fax: 00 33 3 88 41 27 30
www.echr.coe.int

 

Biuro Informacji Rady Europy w Polsce
al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
tel.: 22 845 20 84; 853 57 73
fax: 22 853 57 74
email: info@coe.org.pl
www.coe.org.pl