Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Informacji Sądowej

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie:
 

 • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw
 • udostępniania informacji publicznej o działalności sądu
 • prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków
 • sprawozdawczości statystycznej sądu
 • obowiązków administratora systemu informatycznego
 • przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • obsługi rzecznika prasowego sądu
 • gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący wydziału informacji sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu.

 

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

 • art. 17 § 1, art. 23 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Prawo o ustroju sądów administracyjnych)
 • § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ((MENU BIP zakładka: Akty prawne/Rozporządzenia/Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA)
 • przepisach zarządzenia Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Zarządzenia Prezesa NSA).