Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt

Zdjęcie wejścia do budynku Sądu. Przed budynkiem umieszczone są stojaki rowerowe.
Przypiętych jest do nich 5 rowerów

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
ul. Świętego Mikołaja 78-79
50-126 Wrocław

tel. +48713160257

NIP 897-16-88-948
REGON 932961258

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

Osobiste przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, petycji i wniosków możliwe jest w godzinach od 11.00. do 13.00, po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej – drogą telefoniczną pod nr tel. 713160256; 713160257; 713160342; 713160343 lub drogą elektroniczną pod adresem: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl- terminu i godziny spotkania przez:

 

Prezesa Sądu
w każdy trzeci poniedziałek miesiąca

Wiceprezesa Sądu – Przewodniczącego Wydziału IV

w każdy drugi wtorek miesiąca

Wiceprezesa Sądu – Przewodniczącego Wydziału I

w każdą pierwszą środę miesiąca

Przewodniczącego Wydziału II
w każdy trzeci czwartek miesiąca

Przewodniczącego Wydziału III

w każdy czwarty wtorek miesiąca

Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

w każdą drugą i czwartą środę miesiąca

Dyrektora Sądu

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

 

W dniach urzędowania Sądu czynne są dla interesantów:

 

Biuro Podawcze – parter budynku Sądu
poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00.

Przyjmowanie korespondencji odbywa się również za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Zasady elektronicznej komunikacji z Sądem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 

Kasa Sądu I piętro budynku Sądu pokój nr 105A

czynna jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.00 do 13.00 z przerwą od 10.30 do 11.00.
 

Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na  rachunek bankowy:

 

KONTO BANKOWE

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000.

 

Informacja dotycząca opisu przelewów/wpłat  do WSA we Wrocławiu

Z uwagi na różnorodność  informacji zamieszczonych na kierowanych do Sądu przelewach/wpłatach uniemożliwiających prawidłową identyfikację  opłat sądowych prosimy o skorzystanie z następujących zasad opisu przelewu/ wpłaty.

Skróty

WSS – wpis sądowy od skargi

WSK – wpis sądowy od skargi kasacyjnej

WSŻ – wpis sądowy od zażalenia

OK – opłata kancelaryjna

Przelewy dokonywane w sytuacji posiadania sygnatury sprawy

Prosimy na przelewie o podanie: sygnatury akt sprawy i właściwego skrótu opłaty

Wzór

I SA/Wr 2/21 WSK

Przelewy dokonywane po wniesieniu skargi do Sądu za pośrednictwem organu administracji

Prosimy o podanie: imienia i nazwiska albo nazwy firmy (strony skarżącej), właściwego skrótu opłaty oraz nr decyzji, postanowienia, uchwały albo wskazanie bezczynność/ przewlekłość.

Wzór

Jan Kowalski

WSS decyzja nr 2030/2020

Prosimy nie umieszczać na opisie przelewu/ wpłaty innych danych.

 

Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej – I piętro budynku Sądu pokój nr 102A
poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00.

Zachęcamy do komunikacji telefonicznej pod numerami telefonów:

713160256

713160257

713160342

713160343

oraz za pomocą poczty elektronicznej: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP-Elektroniczna skrzynka podawcza.

 

Czytelnia Akt Sądowych – I piętro budynku Sądu pokój nr 105
czynna jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 08.00 do 15.00

 

Informujemy, że akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej – drogą telefoniczną pod nr tel. 713160257 lub drogą elektroniczną pod adresem: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl – terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami

 

Przypominamy, że dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie bip.wroclaw.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce E-SĄD/PASSA-Akta sądowe online.

 

Szczegółowe zasady postępowania interesantów na terenie budynku Sądu zawarto w:

 

 

Mapa dojazdowa

Mapa dojazdowa

Pokaż w Mapach Google