Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu posiada w trwałym zarządzie dwie nieruchomości zabudowane przy ul. Św. Mikołaja 78/79 i 80 we Wrocławiu. Stanowią one własność Skarbu Państwa.

Budynek przy ul. Św. Mikołaja 78-79 we Wrocławiu stanowi budynek administracyjny użyteczności publicznej. Podlega on ochronie konserwatorskiej ze względu na wysokie wartości kulturowe.
Według wpisu z 1999 r. wartość ewidencyjna nieruchomości wynosi 5 769 343,43 zł. 
Księga wieczysta: WR1K/00044724/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Budynek przy ul. Św. Mikołaja 80 we Wrocławiu stanowi budynek administracyjny użyteczności publicznej. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej i został wpisany do rejestru zabytków pod Nr rej. 101 decyzją z dnia 14 lutego 1962 r. Obecnie figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego pod numerem  A/3146/101.
Według wpisu z 2003 r. wartość ewidencyjna nieruchomości wynosi 5 116 183,40 zł.
Księga wieczysta: WR1K/00047545/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Obydwa budynki leżą w obszarze zespołu urbanistycznego Starego Miasta Wrocławia – zgodnie z uchwałą Nr X/202/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części obszaru Starego Miasta rejonu Rynku i Placu Solnego - część A.

Tekst uchwały znajdziecie Państwo na stronie:
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=X/202/03

Sąd posiada również mienie ruchome obejmujące wyposażenie niezbędne do jego funkcjonowania.
Szczegółowe informacje na temat wartości majątku Sądu znajdują się w MENU BIP w zakładce: Sprawozdawczość/Sprawozdawczość finansowa.