Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnik gospodarczy w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 3 lipca 2024 r.

Wrocław, dnia 3 lipca 2024 r.

OSO – 113 – 08/24

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ogłasza nabór na stanowisko robotnik gospodarczy

w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym

stanowisko: robotnik gospodarczy;

rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony;

wynagrodzenie: 4 341 zł zasadnicze brutto, premia regulaminowa oraz dodatek stażowy.

 

1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, którego oferta dotyczy:

- wykształcenie co najmniej podstawowe;

- sumienność;

- dokładność;

- dobra organizacja pracy;

- wysoka kultura osobista;

- umiejętność pracy w zespole;

- komunikatywność.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

- sprzątanie pomieszczeń biurowych Sądu;

- bieżące czyszczenie sprzętu komputerowego, mebli oraz sprzętu biurowego;

- pielęgnacja roślin w wyznaczonych pomieszczeniach Sądu;

- sprzątanie pokoi gościnnych;

- bieżące utrzymywanie w czystości luster i szyb.

 

3. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

- termin złożenia dokumentów: do dnia 15 lipca 2024 r.

- miejsce złożenia dokumentów:

   a) bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze) Wojewódzki Sąd  Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

   b) drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich  złożenia uważa się datę stempla pocztowego (Na adres: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław).

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego w Oddziale Administracyjno- Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-113-08/24”

 

4. Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o złożenie:

 - podania o zatrudnienie;

- cv zawierającego:

  • Imię i nazwisko;
  • Datę urodzenia;
  • Dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail);
  • Wykształcenie;
  • Kwalifikacje zawodowe;
  • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

- klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania).

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skontaktuje się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2024 r. w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław.

 

Oferty odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.