Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 78-2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zakończenia publikacji oświadczeń o stanie majątkowym

Wrocław, dnia 29 grudnia 2023 r.

Prez. 0120 -  78 / 2023

 

Zarządzenie  nr 78 / 2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zakończenia publikacji oświadczeń o stanie majątkowym

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EUE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. z dnia 4 maja 2016 r., 2016.119.1) oraz art. 87 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. jedn. Dz.U z 2023 r., poz. 217) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2492), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z upływem okresu przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym sędziów, asesorów i referendarzy sądowych złożonych i opublikowanych za 2016 r., oraz oświadczeń o stanie majątkowym dotyczących objęcia lub zdania urzędu sędziego, asesora lub referendarza w 2017 r. i złożonych do dnia 31 grudnia 2017 r. - Sekretarz Zespołu Redakcyjnego do dnia 15 stycznia 2024 r. dokona usunięcia wymienionych oświadczeń o stanie majątkowym z Biuletynu Informacji Publicznej WSA we Wrocławiu.

§ 2.

Tracą moc zarządzenia:

  1. Nr 33/2017 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie publikacji oświadczeń o stanie majątkowym.
  2. Nr 38/2017 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie publikacji oświadczeń o stanie majątkowym.
  3. Nr 42/2017 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie publikacji oświadczeń o stanie majątkowym.
  4. Nr 5/2018 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie publikacji oświadczeń o stanie majątkowym.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji na stronie podmiotowej Sądu i w intranecie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Ireneusz Dukiel

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)