Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w 2024 roku

Wrocław, dnia 2 listopada 2023 r.

Prez – 0120 –  59/23

Zarządzenie Nr 59/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w 2024 roku.

 

            Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177 ze zm.), art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) oraz art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2492) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z przypadającym w 2024 roku Świętem Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2024 r. (sobota) pracownikom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przysługuje dzień wolny od pracy:

  1. za dzień 6 stycznia 2024 r. dzień wolny od pracy w dniu 2 stycznia 2024 r.

§ 2

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSA we Wrocławiu.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.