Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 44/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz godzin przyjęć interesantów

Wrocław, dnia 27 lipca 2023 r.

Prez - 0120- 44/23

Zarządzenie nr 44/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie ustalenia godzin urzędowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz godzin przyjęć interesantów

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2492) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz § 30 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się godziny urzędowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dni robocze od 7.30 do 15.30.

 § 2.

Biuro Podawcze, Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej oraz Czytelnia Akt Sądowych czynne są dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 3.

            Kasa Sądu czynna jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.00 do 13.00 z przerwą w godzinach od 10.30 do 11.00.

 

 

§ 4.

Osobiste przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, petycji i wniosków możliwe jest w godzinach od 11.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej terminu i godziny spotkania, przez:

  1.  Prezesa Sądu w każdy trzeci poniedziałek miesiąca,
  2. Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału IV w każdy drugi wtorek miesiąca,
  3. Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału I w każdą pierwszą środę miesiąca,
  4. Przewodniczącego Wydziału II w każdy trzeci czwartek miesiąca,
  5. Przewodniczącego Wydziału III w każdy czwarty wtorek miesiąca,
  6. Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w każdą drugą i czwartą środę miesiąca,
  7. Dyrektora Sądu- w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

 

Ireneusz Dukiel

             Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

             we Wrocławiu (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)