Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent-stażysta z dnia 8 lutego 2023 r.

OSO-1120-01/23

Wrocław, dnia 24 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem Nr 18/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2023 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 24 maja 2023 r. trzeciego etapu konkursu ustaliła:

Kandydatami wybranymi na stanowiska referenta-stażysty są:

1.         Ksawery Sobczak;

2.         Iga Nowik.

Komisja sporządziła rezerwową listę kandydatów:

1.         Emilia Witkowska;

2.         Wiktoria Sojka-Ratajczyk;

3.         Aleksandra Bartczak.

 

Podpisy członków komisji:

1.         Przewodniczący Komisji  - sędzia WSA Barbara Ciołek

     Zastępca Przewodniczącej WIS

2.         Krystyna Firkowicz – Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych

3.         Halina Rosłan – kierownik sekretariatu Wydziału III

4.         Krzysztof Erbel – z-ca kierownika sekretariatu Wydziału IV (sekretarz komisji)

 

 

OSO-1120-01/23

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem Nr 18/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2023 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 25 kwietnia 2023 r. części praktycznej drugiego etapu konkursu w związku z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 400) ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

 1. Ksawery Sobczak - 9 punktów;
 2. Iga Nowik - 8 punktów;
 3. Emilia Witkowska – 8 punktów;
 4. Wiktoria Sojka-Ratajczyk - 7 punktów;
 5. Aleksandra Bartczak - 7 punktów;

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

 

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podpisy członków komisji:

 1. Przewodniczący Komisji  - sędzia WSA Barbara Ciołek

     Zastępca Przewodniczącej WIS 

 1. Krystyna Firkowicz – Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych
 2. Halina Rosłan – kierownik sekretariatu Wydziału III
 3. Krzysztof Erbel - z-ca kierownika sekretariatu Wydziału IV”

 

 

OSO-1120-01/23

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem Nr 18/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2023 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2023 r. części merytorycznej drugiego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do części praktycznej drugiego etapu konkursu:

 1. Ksawery Sobczak - 29 punktów;
 2. Iga Nowik - 27 punktów;
 3. Emilia Witkowska – 25 punktów.
 4. Aleksandra Bartczak - 23 punkty;
 5. Wiktoria Sojka-Ratajczyk - 22 punkty.

Do części praktycznej drugiego etapu konkursu nie zakwalifikowały się następujące osoby, które nie uzyskały minimum 60% poprawnych odpowiedzi:

 1. Ewelina Grudzień - 16 punktów;
 2. Aneta Tomczak - 10 punktów.

Część praktyczna drugiego etap konkursu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

 

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Podpisy członków komisji:

 1. Przewodniczący Komisji  - sędzia WSA Barbara Ciołek

Zastępca Przewodniczącej WIS.........................................................................................................

 1. Krystyna Firkowicz – Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych ...........................................
 2. Halina Rosłan – kierownik sekretariatu Wydziału III ............................................................................
 3. Krzysztof Erbel - z-ca kierownika sekretariatu Wydziału IV ................................................................

 

 

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2023 r.

OSO-1120-01/23

OGŁOSZENIE

            Powołana Zarządzeniem Nr 18/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2023 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 6 kwietnia 2023 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Aleksandra Bartczak;
 2. Ewelina Grudzień;
 3. Katarzyna Kraska;
 4. Iga Nowik;
 5. Adam Sak;
 6. Ksawery Sobczak;
 7. Wiktoria Sojka-Ratajczyk;
 8. Aneta Tomczak;
 9. Emilia Witkowska.

 

Drugi etap konkursu składa się z części merytorycznej oraz praktycznej, polegających na:

 1. wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań (czas rozwiązywania 45 minut), sprawdzającego znajomość aktów prawnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie - część merytoryczna.
 2. przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego, założeniu akt zastępczych oraz sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego (czas 60 minut) - część praktyczna.

Część merytoryczna drugiego etapu konkursu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

Do części praktycznej drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy uzyskają minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu.

Część praktyczna drugiego etap konkursu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

 

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Podpisy członków komisji:

 1. Przewodniczący Komisji - sędzia WSA Barbara Ciołek

Zastępca Przewodniczącej WIS ..............................................................

 1. Krystyna Firkowicz - Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych
 2. Halina Rosłan - kierownik sekretariatu Wydziału III ................................
 3. Krzysztof Erbel - z-ca kierownika sekretariatu Wydziału IV ....................

 

Prez – 0120 – 18/23

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 18/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia  8 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

p o w o ł u j ę

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Pani sędzia WSA Barbara Ciołek – Przewodnicząca Komisji;
 2. Pani Krystyna Firkowicz – Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych;
 3. Pani Halina Rosłan – Kierownik sekretariatu Wydziału III;
 4. Pan Krzysztof Erbel – Z-ca kierownika sekretariatu Wydziału IV.

§ 2

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wrocław, dnia 8 lutego 2023 r.

OSO – 1120 – 01/23

Ogłoszenie o konkursie

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Referent – stażysta

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 2 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Prowadzenie spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 2. Wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw;
 3. Przygotowywanie akt do posiedzeń;
 4. Wysyłanie stronom odpisów orzeczeń;
 5. Zwracanie organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu;
 6. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy;
 7. Protokołowanie na sali rozpraw;
 8. Anonimizacja orzeczeń sądowych;
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych;
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

3a. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. znajomość następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.);

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2492);

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177 ze zm.);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1888 ze zm.);

9) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

            3b. Wymagania dodatkowe:

 1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
 2. prawidłowe redagowanie pism;
 3. umiejętność pracy w zespole.
 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

4a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenia kandydata dotyczące:
 1. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania)
 2. klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 28 lutego 2023 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1120-01/23”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: składający się z dwóch części:

 1.  Część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej;
 2. Część praktyczna polegająca na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

- założeniu akt  zastępczych;

-sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego.

 

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Informacje dodatkowe:

           

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów  konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce Praca/ Zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego.
 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.