Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria
  • dzienniki korespondencji
  • księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki)
  • zbiory wokand

Wymienione wyżej urządzenia ewidencyjne mają charakter techniczno– organizacyjny i służą do rejestrowania spraw i czynności sądu.

 

Repertoria służą do  ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt.

 

W każdym wydziale prowadzi się dziennik korespondencji (DK), w którym rejestruje się skargi i inne środki zaskarżenia wniesione bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjne i inne środki zaskarżenia wniesione bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

W każdym wydziale prowadzi się wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono oraz wykaz spraw za skarg na akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5-7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Sekretariat każdego wydziału prowadzi kontrolkę wysyłanych akt. Kierownik sekretariatu prowadzi w porządku chronologicznym zbiór wokand z rozpraw oraz zbiór wokand z posiedzeń niejawnych. Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone – poza wymienionymi – również inne dzienniki i księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.

       Dane zawarte w repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

---------------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: