Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 68/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w 2023 roku

Wrocław, dnia 30 listopada 2022 r.

Prez – 0120 – 68/22

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 68 /2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w 2023 roku.

 

            Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177 ze zm.), art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) oraz art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z przypadającym w 2023 roku Narodowym Świętem Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 r. (sobota) pracownikom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przysługuje dzień wolny od pracy:

  1. za dzień 11 listopada 2023 r. dzień wolny od pracy w dniu 13 listopada 2023 r.

§ 2

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
WSA we Wrocławiu.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.