Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 53/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wrocław, dnia 30 czerwca 2022 r.

Prez - 0120- 53/22

Zarządzenie nr 53/2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 679, 928 i 1025) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia:

 1. Biuro Podawcze i Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej czynne będą dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.00 do 15.00 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania,
 2. Czytelnia Akt Sądowych czynna będzie dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 10.00 do 15.00 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania,
 3. Kasa Sądu czynna będzie dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.00 do 13.00 z przerwą od 10.30 do 11.00 i ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania,
 4. w trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności na Sali A do 8 osób, na Sali B do 8 osób i na Sali C do 6 osób, zaś salę D przeznacza się na potrzeby przeprowadzania posiedzeń niejawnych i rozpraw zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom administracyjnym,
 5. osobiste przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, petycji i wniosków możliwe jest w godzinach od 11.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej terminu i godziny spotkania, przez:
 1.  Prezesa Sądu w każdy trzeci poniedziałek miesiąca,
 2. Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału IV w każdy drugi wtorek miesiąca,
 3. Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału I w każdą pierwszą środę miesiąca,
 4. Przewodniczącego Wydziału II w każdy trzeci czwartek miesiąca,
 5. Przewodniczącego Wydziału III w każdy czwarty wtorek miesiąca,
 6. Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w każdą drugą i czwartą środę miesiąca;

 

§ 2.

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu:

 1. „Regulamin porządkowy dla osób zatrudnionych w Sądzie oraz innych osób przebywających służbowo lub w celach serwisowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. „Regulamin porządkowy dla stron, uczestników postępowań i ich pełnomocników oraz pozostałych interesantów przebywających w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3.

Traci moc Zarządzenie nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wraz z późniejszymi jego zmianami i załącznikami.

 

§ 4.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikami na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Plik do pobrania docx. [0.03. MB] DOCXZałącznik nr 1.docx (32,65KB)
Plik do pobrania docx. [0.03. MB] DOCXZałącznik nr 2.docx (34,04KB)