Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia nr 35/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2022r. w przedmiocie zmiany treści załączników do Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Wrocław, dnia 28 marca 2022 r.

Prez – 0120 – 35/22

Zarządzenie nr 35/2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 28 marca 2022r.

w przedmiocie zmiany treści załączników do Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 137) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu:

  1. „Nowy regulamin porządkowy dla osób zatrudnionych w Sądzie oraz innych osób przebywających służbowo lub w celach serwisowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. „Nowy Regulamin porządkowy dla stron, uczestników postępowań i ich pełnomocników oraz pozostałych interesantów przebywających w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Tracą moc:

  1. „Regulamin porządkowy dla osób zatrudnionych w Sądzie oraz innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
  2. „Regulamin porządkowy dla stron, uczestników postępowań i ich pełnomocników oraz pozostałych interesantów przebywających w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 r.;
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu wraz z załącznikami na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Plik do pobrania [PDF 0.03 MB] DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35-2022.docx (32,62KB)

Plik do pobrania [PDF 0.03 MB]  DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35-2022.docx (33,62KB)