Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2022 r.

Wrocław, dnia 8 lutego 2022 r.

Prez  - 0120 -  13/22

Zarządzenie nr 13/2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 20 § 1  ustawy  z  dnia  25  lipca 2002 r. – Prawo  o  ustroju  sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 137) oraz art. 94³  § 1 ustawy  z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się z dniem 1 marca 2022 r. Wewnętrzną Politykę Antymobbingową w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zobowiązuję przewodniczących wydziałów do zapoznania sędziów, asesorów, referendarzy i starszych referendarzy oraz starszych asystentów sędziów i asystentów sędziów, zaś kierowników sekretariatów wydziałów i kierowników oddziałów Sądu do zapoznania podległych urzędników sądowych i innych pracowników, z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz do przyjęcia od tych osób oświadczeń o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową i przekazaniu oświadczeń, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, Kierownikowi Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych do dnia 28 lutego 2022 r.
  2. Za dołączenie do akt osobowych oświadczeń, o których mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz w intranecie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

Plik (PDF) do pobrania 0.16 MB PDFZałącznik nr 1 WPA.pdf (160,24KB)

Załącznik Nr 2

Plik (PDF) do pobrania 0.10 MB PDFZałącznik nr 2 WPA.pdf (95,66KB)

Załącznik Nr 3

Plik (PDF) do pobrania 0.08 MB PDFZałącznik nr 3 WPA.pdf (80,20KB)