Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalisty w Oddziale Finansowo-Budżetowym 1 etat na zastępstwo z dnia 11 stycznia 2022 r.

Wrocław, dnia 11 stycznia 2022 r.

OSO – 113 – 01/22

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty (1 etat na zastępstwo)

w Oddziale Finansowo-Budżetowym

stanowisko: specjalista;

rodzaj umowy: na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności;

wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.500 zł;

 

1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, którego oferta dotyczy:

- wykształcenie wyższe o specjalności finanse, rachunkowość, ekonomia;

- znajomość programów finansowo-księgowych;

- znajomość rachunkowości budżetowej;

- wiedza z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, przepisów podatkowych,  

  gospodarki środkami trwałymi;

- staż pracy: minimum 3 lata;

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- nieposzlakowana opinia;

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- nieprowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z

  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym

  stanowisku;

- umiejętność pracy w zespole;

- komunikatywność.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,  

  dekretowanie ich i księgowanie zgodnie z obowiązującą w jednostce budżetowej  

  klasyfikacją;

- obsługa systemu Trezor w zakresie zapotrzebowania na środki budżetowe;

- obsługa pracowników w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych;

- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej: RB-23, RB-27, RB-28;

- obsługa kasy Sądu i prowadzenie ewidencji budżetowej.

 

 

3. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

- termin złożenia dokumentów: do dnia 19 stycznia 2022 r.

- miejsce złożenia dokumentów:

   a) bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze) Wojewódzki Sąd  Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OSO-113-01/22”)

   b) drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich  złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko specjalisty w Oddziale Finansowo-Budżetowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-113-01/22”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław.

 

4. Informacje dodatkowe:

 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o złożenie cv, dyplomu ukończenia studiów wyższych, klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji (do pobranie w zakładce: Menu/Praca/Zatrudnienie-dokumenty do pobrania), osobiście w Biurze Podawczym Sądu, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Oferty odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.