Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 54/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2021 r.

Wrocław, dnia 16 listopada 2021 r.

Prez – 0120 – 54 /21

 

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 54 /2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w 2022 r.

 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177), art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z przypadającym w 2022 roku Świętem Nowego Roku w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota) pracownikom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przysługuje dzień wolny od pracy:

  1. za dzień 1 stycznia 2022 r. dzień wolny od pracy w dniu 7 stycznia 2022 r.

§ 2

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
WSA we Wrocławiu.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Plik do pobrania PDF [0.38 MB] PDFZarządzenie nr 54-2021 z dnia 16 listopada 2021 r..pdf (373,68KB)