Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 2/2021

KOMUNIKAT

Nr 2/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

(status: nieaktualny)

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, co następuje: 

 

Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:

 • złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym
 • udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika, bądź też jako publiczności
 • udziału w posiedzeniu niejawnym osób wezwanych do stawiennictwa
 • uzyskania informacji w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej
 • zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni Akt Sądowych
 • dokonania wpłaty w Kasie Sądu
 • spotkania z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w sprawie skarg, petycji i wniosków.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Biuro Podawcze

 • Biuro Podawcze znajduje się na parterze budynku Sądu
 • czynne jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 10.00 do 15.00
 • przyjmowanie korespondencji odbywa się również za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP
 • zasady elektronicznej komunikacji z Sądem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

Zasady wejścia do budynku Sądu w celu złożenia pisma procesowego

Posiedzenia sądowe

 • Informacje dotyczące przewidywanych terminów rozpraw oraz posiedzeń niejawnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-Wokanda.
 • O treści wydanego orzeczenia oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu tel. +48713160256 lub +48713160257.
 • Przypominamy, że istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

Zasady wejścia na rozprawę dla stron (uczestników postępowania) i ich przedstawicieli lub pełnomocników

 

Ograniczenie  publiczności na salach rozpraw

 • W trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności:

            na Sali A do 6 osób – parter budynku Sądu

            na Sali B do 6 osób – I piętro budynku Sądu

            na Sali C do 4 osób – I piętro budynku Sądu

            na Sali D – 0 osób – I piętro budynku Sądu

           Salę D (audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw zdalnych i posiedzeń niejawnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanym innym sądom administracyjnym.

 • W przypadku większej ilości osób chcących uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności selekcji dokonuje Służba Ochrony Sądu kierując się kolejnością stawienia się tych osób w budynku Sądu

 

Zasady wejścia publiczności na salę rozpraw

 

Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej

 • Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej znajduje się na I piętrze budynku Sądu w pokoju nr 102A
 • czynny jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 10.00 do 15.00
 • Sekretariat Wydziału informacji Sądowej obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej, którzy  informują osoby zainteresowane o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie, a także udostępniają stronom postępowania i ich pełnomocnikom akta spraw w Czytelni Akt Sądowych po uprzednim ustaleniu terminu i godziny

 

 • Zachęcamy do komunikacji telefonicznej pod numerem telefonu +48713160256 lub +48713160257 oraz za pomocą poczty elektronicznej: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP
 • Przypominamy, że dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie bip.wroclaw.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce E-SĄD/PASSA-Akta sądowe online.
 • Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP-Elektroniczna skrzynka podawcza.

Zasady wejścia do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej

 

Czytelnia Akt Sądowych

 • znajduje się na I piętrze budynku Sądu w pokoju nr 105
 • czynna jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 10.00 do 15.00
 • akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem WIS – drogą telefoniczną pod nr tel. 71 316 02 57 lub drogą elektroniczną pod adresem: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl – terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami

 

Zasady wejścia do Czytelni Akt Sądowych

 

Kasa Sądu

 • znajduje się na I piętrze w pokoju nr 105A
 • czynna jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 10.00 do 13.00
 • Kasa Sądu obsługiwana jest przez pracownika Oddziału Finansowo - Budżetowego

 

Zasady wejścia do Kasy Sądu