Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 62/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r.

Wrocław, dnia 16 listopada 2020 r.

 

Prez – 0120 – 62/20

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 62/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w 2021 r.

 

    Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177), art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) oraz art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

    W związku z przypadającym w 2021 roku Świętem Państwowym w dniu 1 maja 2021 r. (sobota) oraz pierwszym dniem Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota) pracownikom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przysługują dni wolne od pracy:

1) za dzień 1 maja 2021 r. dzień wolny od pracy w dniu 4 maja 2021 r.

2) za dzień 25 grudnia 2021 r. dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2021 r.

§2

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WSA we Wrocławiu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik do pobrania PDF [0.42 MG] PDFZarządzenie Nr 62-2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r..pdf (405,43KB)