Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 25/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Prez - 0120- 25/21

Zarządzenie nr 25/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie czasowego wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) w celu przeciwdziałania COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedłuża się, wprowadzony zarządzeniem nr 22/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, okres organizacji  pracy w systemie zdalnym do dnia 30 kwietnia 2021 r.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Plik do pobrania PDF [0.42 MG] PDFZarządzenie Nr 25-2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2021 r..pdf (411,42KB)