Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 15/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2021 r.

Prez - 0120- 15/21

status: aktualny

Zarządzenie nr 15/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie przeprowadzania rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 15 zzs4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U.                    z 2020 r., poz. 1842) i § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1177) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii przeprowadza się  rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (rozprawa zdalna) według zasad określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

  1. Załącznik nr 1- Instrukcja dla sędziego,
  2. Załącznik nr 2- Instrukcja dla stron,
  3. Załącznik nr 3- Instrukcja dla publiczności,
  4. Załącznik nr 4- Wymagania do skorzystania z Kormeetingu.

 

§ 2.

Główny Specjalista ds. systemu informatycznego, a w jego zastępstwie Administrator systemu informatycznego, zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia informatycznego wydziałów orzeczniczych w trakcie przygotowywania i odbywania rozprawy zdalnej.  

 

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu.

 

Zarządzenie Nr 15/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2021 r.

Plik do pobrania PDF [5.14 MG]  PDFZarządzenie nr 15-2021 z dnia 26.02.2021 r. wraz z załącznikami (1).pdf (4,90MB)

 

Załącznik nr 1- Instrukcja dla sędziego

Plik do pobrania doc. [0.30 MG] DOCZałącznik nr 1- Instrukcja dla sędziego.doc (290,50KB)

Załącznik nr 2- Instrukcja dla stron

Plik do pobrania doc. [0.10 MG] DOCZałącznik nr 2- Instrukcja dla stron.doc (101,50KB)

Załącznik nr 3- Instrukcja dla publiczności

Plik do pobrania doc. [0.09 MG] DOCZałącznik nr 3- Instrukcja dla publiczności.doc (89,50KB)

Załącznik nr 4- Wymagania do skorzystania z Kormeetingu

Plik do pobrania doc. [0.02 MG] DOCXZałącznik nr 4- Wymagania do skorzystania z Kormeetingu.docx (19,40KB)