Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem sądowoadministracyjnym
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w wyżej wskazanych sprawach, z wyłączeniem pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. Osoba fizyczna, która złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu może skorzystać z pomocy prawnej – Zwolnienie od kosztów sądowych/Pełnomocnik z urzędu
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Podmiot udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Podmiot odpowiedzialny za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Wrocławia

Poniższy link kieruje do strony internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia zawierającej informację o punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Wrocławia oraz procedurze dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej

https://bip.um.wroc.pl/artykul/590/20320/nieodplatna-pomoc-prawna

 

Więcej przydatnych informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,

Poniższy link odsyła do strony poświęconej darmowej pomocy prawnej oraz zawierającej wyszukiwarkę punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zorganizowanych przez inne powiaty na terenie województwa dolnośląskiego.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

-----

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: 

przepisach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej