Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pn.: „Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym” – udzielił zamówienia firmie Poczta Polska S.A.

Uzasadnienie:
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy: Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, która spełnia wymogi Zamawiającego.

Cena oferty brutto: 1.091.540,60 zł.

 

Plik PDF (0.33 MG) do pobrania PDFInformacja o udzieleniu zamówienia z dnia 18 grudnia 2020 r..pdf (320,23KB)

 

Wrocław, dnia 29 marca 2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu, Kod CPV: 79710000-4:

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf (219,79KB)

 

 

Wrocław, dnia 22 marca 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu, Kod CPV: 79710000-4:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,17MB)

 

 

Wrocław, dnia 20 marca 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu, Kod CPV: 79710000-4:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (814,29KB)

 

 

Wrocław, dnia 28 grudnia 2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf (340,72KB)

 

 

Wrocław, dnia 24 października 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. ze zm.) na roboty budowlane - wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (302,93KB)

 

 

Wrocław, dnia 12 października 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. ze zm.) na roboty budowlane - wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (231,46KB)

 

 

Wrocław, dnia 28 grudnia 2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf (198,03KB)

 

 

Wrocław, dnia 27 grudnia 2017 r.

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (120,84KB)

 

 

Wrocław, dnia 19 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (121,52KB)

 

 

 

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) o całodobową ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

PDFRozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego o całodobową ochronę fizyczną osób, mienia i budynku WSA we Wrocławiu.pdf (436,46KB)

 

 

Wrocław, dnia 5 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) o całodobową ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (178,08KB)

 

 

Wrocław, dnia 25 listopada 2015 r.

Sprostowanie oczywistej omyłki w powiadomieniu o wyborze oferty przetargu nieograniczonego o świadczenie usług pocztowych:

PDFSprostowanie oczywistej omyłki.2.pdf (175,72KB)

 

 

Wrocław, dnia 24 listopada 2015 r.

Sprostowanie oczywistej omyłki w powiadomieniu o wyborze oferty przetargu nieograniczonego o świadczenie usług pocztowych:

PDFSprostowanie oczywistej omyłki.1.pdf (172,85KB)

 

 

Wrocław, dnia 23 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

PDFRozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług pocztowych na rzecz WSA we Wrocławiu.pdf (175,10KB)