Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.

Plik PDF (5.49 MG) do pobrania PDFŚwiadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.pdf (5,23MB)

Załącznik Nr 2 Formularz cenowy

Plik do pobrania word (0.6 MG)  DOCZałącznik nr 2 - Formularz cenowy.doc (55,50KB)

 

 

Wrocław, dnia 18 marca 2019 r.

Ogłoszenie

o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu, Kod CPV: 79710000-4:

PDFZmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (933,24KB)
PDFPytania i odpowiedzi dotyczace postępowania na usługi ochrony 4.pdf (1,63MB)
DOCZałącznik Nr 6-Wzór umowy.doc (43,27KB)
PDFInformacja do zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (312,45KB)

 

 

Wrocław, dnia 8 marca 2019 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu, Kod CPV: 79710000-4:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (223,73KB)
DOCZałącznik Nr 1-Obowiązki pracowników ochrony.doc (21,98KB)
DOCZałącznik Nr 2-Formularz ofertowy.doc (82,50KB)
DOCZałącznik Nr 3-Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (15,18KB)
DOCZałącznik Nr 4-Wykaz pracowników.doc (14,66KB)
DOCZałącznik Nr 5-Wykaz realizowanych usług.doc (15,21KB)
DOCZałącznik Nr 6-Wzór umowy.doc (42,77KB)
DOCKlauzula informacyjna RODO.doc (36,86KB)

PDFPytania i odpowiedzi dotyczace postępowania na usługi ochrony 1.pdf (626,81KB)
PDFPytania i odpowiedzi dotyczace postępowania na usługi ochrony 2.pdf (473,70KB)
PDFPytania i odpowiedzi dotyczace postępowania na usługi ochrony 3.pdf (280,79KB) 

 

 

Wrocław, dnia 4 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie

o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFZmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (499,45KB)
DOCZałącznik Nr 2 - Formularz cenowy - po zmianach.doc (71,00KB)
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - po zmianach.doc (394,50KB)

 

 

Wrocław, dnia 23 listopada 2018 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc (159,52KB)
DOCZałącznik Nr 2 - Formularz cenowy.doc (115,50KB)

 

 

Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

Ogłoszenie

o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na roboty budowlane - wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu:

DOCZmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.doc (57,50KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (492,75KB)
DOCZałącznik Nr 7.doc (62,00KB)
PDFZałącznik Nr 12.pdf (826,89KB)

 

 

Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Ogłoszenie

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. ze zm.) na roboty budowlane - wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (489,62KB)
DOCZałącznik Nr 1.doc (118,00KB)
DOCZałącznik Nr 2.doc (96,50KB)
DOCZałącznik Nr 3.doc (94,50KB)
DOCZałącznik Nr 4.doc (95,50KB)
DOCZałącznik Nr 5.doc (126,00KB)
DOCZałącznik Nr 6.doc (102,50KB)
DOCZałącznik Nr 7.doc (62,00KB)
PDFZałącznik Nr 8.pdf (9,79MB)
DOCZałącznik Nr 9.doc (153,00KB)
DOCZałącznik Nr 10.doc (93,50KB)
DOCZałącznik Nr 11.doc (93,50KB)

PDFPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.pdf (213,78KB)

 

 

Wrocław, dnia 21 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (648,08KB)
PDFZałącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf (159,32KB)

 

 

Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFWyjaśnienia SIWZ i odpowiedzi.pdf (147,91KB)
PDFSPECYFIKACJA USŁUGI POCZTOWE 2018.pdf (648,13KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (171,86KB)

 

 

Wrocław, dnia 13 grudnia 2017 r.

Zmiana treści specyfikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFZmiana treści specyfikacji.pdf (125,85KB)

 

 

Wrocław, dnia 7 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFSPECYFIKACJA USŁUGI POCZTOWE.pdf (732,36KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ.pdf (173,59KB)
 

 

Wrocław, dnia 18 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) o całodobową ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (118,00KB)
DOCZałączniki do SIWZ.doc (94,00KB)
DOCUmowa.doc (74,00KB)
DOCZałącznik Nr 1 do umowy.doc (53,00KB)

DOCPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ochronę WSA we Wrocławiu.doc (48,50KB)
DOCCiąg dalszy pytań i odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ochronę WSA we Wrocławiu.doc (39,50KB)

 

 

Wrocław, dnia 26 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) o całodobową ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (113,50KB)
DOCUmowa.doc (68,50KB)
DOCZałącznik Nr 1 do umowy.doc (43,00KB)
DOCZałączniki do SIWZ.doc (94,50KB)

PDFPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ochronę WSA we Wrocławiu.pdf (513,34KB)
PDFCiąg dalszy pytań i odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ochronę WSA we Wrocławiu.pdf (1 012,15KB)

 

 

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego:

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (121,00KB)
DOCZałącznik Nr 1 oferta wzór.doc (33,00KB)
DOCZałącznik Nr 2 do SWIZ.doc (123,50KB)
DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ.doc (27,50KB)
DOCZałącznik Nr 4 do SIWZ.doc (29,00KB)
DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ.doc (36,00KB)
DOCZałącznik Nr 6 do SIWZ.doc (26,50KB)
DOCZałącznik Nr 6a do SIWZ.doc (27,00KB)
DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ.doc (46,00KB)
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc (34,50KB)
DOCZałącznik Nr 9 do SIWZ.doc (36,00KB)

DOCPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie usług pocztowych.doc (76,00KB)
DOCCiąg dalszy pytań i odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie usług pocztowych.doc (44,00KB)