Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) z dnia 7 października 2020 r.

Wrocław, dnia 26 listopada  2020 r.

 

OSO – 1123 – 01/20

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłaszam informację o wynikach przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2020 r. konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

 1. Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs: Sławomir Mirowski
 2. Wynik kandydata wybranego na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo):

l.p.

Imię i nazwisko

test

praca pisemna

rozmowa kwalifikacyjna

ogólna ilość pkt

1.

Sławomir Mirowski

35 pkt

7 pkt

4 pkt

46 pkt

 

 1. Komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyłoniła rezerwową listę kandydatów do zatrudnienia:

l.p.

Imię i nazwisko

test

praca pisemna

rozmowa kwalifikacyjna

ogólna ilość pkt

1.

Joanna Suchecka

 27 pkt

9 pkt

9 pkt

45 pkt

2.

Grzegorz Dubaniowski

 29 pkt

 5 pkt

9 pkt

 43 pkt

3.

Małgorzata Doroszewicz

30 pkt

3 pkt

7 pkt

40 pkt

 

Plik PDF (0.41 MG) do pobrania PDFInformacja o wynikach przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2020 r. konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu..pdf (396,66KB)

 

Prez – 0120 – 66/20

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 66/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia     23   listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie  powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

W zarządzeniu nr 63/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r. w  sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie  powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

powołuję

 

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego
(na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Przewodniczący:                 S. WSA Dagmara Dominik - Ogińska
 2. Członkowie:                         S. WSA Magdalena Jankowska - Szostak

   S. WSA Tomasz Świetlikowski”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik PDF (0.71 MG) do pobrania PDFZarządzenie Nr 66-2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dn. 23 listopada 2020 r..pdf (690,79KB)
 

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

Po dokonaniu - w ramach pierwszego etapu konkursu - oceny wymogów formalnych zgłoszeń kandydatów, określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.), komisja konkursowa dopuściła do drugiego etapu konkursu następujących kandydatów:

 1. Joanna Suchecka
 2. Karolina Pawlun
 3. Sławomir Mirowski
 4. Katarzyna Kłak
 5. Ewa Czesnowska
 6. Anna Flipiak
 7. Patryk Gutierrez
 8. Magdalena Basara-Myślecka
 9. Małgorzata Doroszewicz
 10. Grzegorz Dubaniowski
 11. Magdalena Woźniak

 

Plik PDF (0.33 MG) do pobrania PDFKonkurs na asystenta sędziego (na zastępstwo)- kwalifikacja do II etapu.pdf (326,85KB)

 

 

Prez – 0120 – 63/20

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 63/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie  powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

W zarządzeniu nr 58/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu § 1 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

powołuję

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego
(na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Przewodniczący:               S. WSA Katarzyna Radom
 2. Członkowie:                      S. WSA Magdalena Jankowska - Szostak

                                              S. WSA Tomasz Świetlikowski” 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik PDF (0.48 MG) do pobrania PDFZarządzenie nr 63-2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2020 r..pdf (472,68KB)
 

 

Prez – 0120 – 58/20

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  58/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

          W zarządzeniu nr 55/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

powołuję

 

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego
(na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Przewodniczący:                     s. WSA Katarzyna Radom
 2. Członkowie:                           s. WSA Magdalena Jankowska- Szostak

                                                           s. WSA Daria Gawlak- Nowakowska

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik PDF (0.47 MG) do pobrania PDFZarządzenie nr 58-2020 Prezesa WSA we Wrocławiu z dn. 12 listopada 2020 r..pdf (460,88KB)

Wrocław, dnia 10 listopada 2020 r.

OSO – 1123 – 01 /20   

Nr 6/2020                                                          

O g ł o s z e n i e

o zmianie terminu drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)  1 etat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że termin drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ogłoszonego w dniu 7 października 2020 r. został przesunięty z dnia 16 listopada 2020 r. na dzień
26 listopada 2020 r., godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50 – 126 Wrocław.

 

 

Prez – 0120 –55/20

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 55/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

powołuję

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Przewodniczący:                S. NSA Mirosława Rozbicka - Ostrowska
 2. Członkowie:                        S. WSA Magdalena Jankowska - Szosta

                                                       S. WSA Daria Gawlak - Nowakowska

§ 2

Komisja działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14  października 2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik PDF (0.60 MB) do pobrania PDFZarzadzenie Nr 55-2020 Prezesa WSA we Wrocławiu z dn. 10 listopada 2020 r. .pdf (583,90KB)

 

Wrocław, dnia 7 października 2020 r.

OSO – 1123 – 01 /20

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etat

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

             Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza nabór  na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r.
o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50 – 126 Wrocław.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz.1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. nieskazitelny charakter,

 3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub studiów zagranicznych uznanych w Polsce.

 Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania w zakładce: Praca/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

            Kandydaci składają wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) albo nadają drogą
pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu nr
OSO – 1123 – 01/20 w terminie
do dnia 23 października 2020
r. na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Stosownie do postanowień zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 2. etapu drugiego – składającego się z:

  1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego;

  2. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata;

 1. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego

 

Plik PDF (1.46 MG) do pobrania PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo z dnia 07 października 2020 r..pdf (1,40MB)