Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koszty postępowania sądowego

Są to koszty poniesione przez stronę celem dochodzenia swoich spraw przed sądem administracyjnym.

 

Niezbędne koszty postępowania:

 • w sprawie, w której strona działa osobiście lub przez nieprofesjonalnego pełnomocnika będą to:
  • koszty sądowe poniesione przez stronę
  • koszty przejazdów do sądu strony lub nieprofesjonalnego pełnomocnika
  • równowartość zarobku lub dochodu utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie
 • w sprawie, w której strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika
  • wynagrodzenie dla profesjonalnego pełnomocnika - nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach
  • wydatki pełnomocnika
  • koszty sądowe
  • koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony

 

Zwrot kosztów postępowania sądowego

Stronie przysługuje zwrot niezbędnych kosztów postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym od organu administracji publicznej w razie

 • uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny

 • uwzględnienia skargi przez organ w ramach autokontroli przed przekazaniem skargi sądowi
 • umorzenia postępowania po postępowaniu mediacyjnym.

 

Uwaga: Zwrot kosztów postępowania przysługuje wyłącznie na wniosek, który musi zostać zgłoszony najpóźniej do zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia.

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: 

art. 199, art. 205, art. 210 – ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)