Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata kancelaryjna

Opłatę kancelaryjną pobiera się za:

 • stwierdzenie prawomocności
 • odpis wyroku z uzasadnieniem i jego doręczenie – w przypadku oddalenia skargi
 • wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt
 • odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy
 • wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego sporządzane w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism

 

Wysokość opłaty kancelaryjnej w poszczególnych przypadkach

Opłata kancelaryjna pobierana jest za każdą rozpoczętą stronę, licząc ją jako całą.

 

Opłata kancelaryjna wynosi:

0,50 zł za każdą stronę wydruku czarno-białego pism i załączników wniesionych w formie elektronicznej w formacie 210x297 mm (A4)

1 zł za każdą stronę wydruku kolorowego pism i załączników wniesionych w formie elektronicznej w formacie 210x297 mm (A4)

2 zł za każdą stronę kopii lub wydruku dokumentów wydanych na wniosek,

10 zł

 • za stwierdzenie prawomocności
 • za każdą stronę odpisu
 • za każdą stronę zaświadczenia
 • za każdą stronę wyciągu
 • za każdą stronę innego dokumentu sporządzonego i wydanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej
 • za każdą stronę odpisów, wyciągów, kopii i wydruków oraz zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy

20 zł za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej, jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym lub zawiera tabelę,

100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia. Wysokość tej opłaty jest stała, niezależnie od ilości stron uzasadnienia orzeczenia.

 

Za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego w formacie:

 • 297x420 mm (A3) – 1 zł czarno-biały, 2 zł kolorowy
 • 420x594 mm (A2) – 2 zł czarno-biały, 4 zł kolorowy
 • 594x841 mm (A1) – 4 zł czarno-biały, 8 zł kolorowy
 • 841x1189 mm (A0) – 8 zł czarno-biały, 16 zł kolorowy

w formatach większych niż wyżej wymienione – 60 zł/m2

 

Jeżeli dokument lub wydruk mogą być wydane po usunięciu danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną:

 • 3 zł za stronę kopii lub wydruku z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydanych na wniosek,
 • 15 zł za stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej
 • za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego

210x297 mm (A4) – 0,75 zł czarno-biały, 1,5 zł kolorowy

297x420 mm (A3) – 1,5 zł czarno-biały, 3 zł kolorowy

420x594 mm (A2) – 3 zł czarno-biały, 6 zł kolorowy

594x841 mm (A1) – 6 zł czarno-biały, 12 zł kolorowy

841x1189 mm (A0) – 12 zł czarno-biały, 24 zł kolorowy

----

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Rozporządzenia/Wysokość opłat kancelaryjnych