Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomocne strony internetowe

Poniżej znajdą Państwo adresy internetowe kluczowych instytucji polskich i europejskich.

 

Sądy i Trybunał

Naczelny Sąd Administracyjny

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na stronie tej dostępne są - elektroniczna wokanda Naczelnego Sądu Administracyjnego,  informacje o zagadnieniach prawnych, które będą podlegały rozpoznaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny, informacje o zadanych pytaniach prejudycjalnych przez Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne oraz informacje o podjętych rozstrzygnięciach. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego  dostępne są w bazie orzeczeń w formie elektronicznej w formacie doc oraz w wersji html.

 

Sąd Najwyższy

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Sądu Najwyższego. Na stronie tej dostępne są - elektroniczna wokanda Sądu Najwyższego, informacje o zagadnieniach prawnych, które będą podlegały rozpoznaniu przez Sąd Najwyższy oraz informacje  o podjętych już rozstrzygnięciach. Orzeczenia Sądu Najwyższego  dostępne są w bazie orzeczeń w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w wersji html.

 

Trybunał Konstytucyjny

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Trybunału Konstytucyjnego. Na stronie tej dostępne są - elektroniczna wokanda Trybunału Konstytucyjnego, informacje o sprawach, które będą podlegały rozpoznaniu przez Trybunał Konstytucyjny oraz informacje o podjętych już rozstrzygnięciach. Dostęp do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego umożliwia internetowy  portal orzeczeń. Orzeczenia dostępne są w formie elektronicznej w formacie doc oraz w wersji html.

Krajowa Rada Sądownictwa

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Krajowej Rady Sądownictwa. Na stronie tej dostępne są informacje dotyczące postępowań przed Krajową Radą Sądownictwa, transmisje z posiedzeń, opinie i stanowiska  Krajowej Rady Sądownictwa.

Władza wykonawcza.

Prezydent RP

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy.

 

Prezes Rady Ministrów

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Prezesa Rady Ministrów. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Prezesa Rady Ministrów oraz Rządu.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Ministerstwo Finansów

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Ministerstwa Finansów.

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

Władza ustawodawcza

Sejm RP

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronie tej dostępna jest informacja o bieżących i archiwalnych pracach Sejmu.

Senat RP

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronie tej dostępna jest informacja o bieżących i archiwalnych pracach Senatu.

 

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Najwyższa Izba Kontroli

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Najwyższej Izby Kontroli. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Najwyższej Izby Kontroli. Dostęp do wyników kontroli umożliwia wyszukiwarka wyników kontroli. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej w formacie pdf oraz skrót prasowy dostępny jest w wersji html

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik Praw Dziecka

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Rzecznika Praw Dziecka. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Rzecznika Praw Dziecka.

 

Samorząd terytorialny

Urząd Miejski Wrocławia

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Urzędu Miejskiego Wrocławia. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Unia Europejska i jej organy

Unia Europejska

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Unii Europejskiej. Na stronie tej dostępne są informacje o wszystkich obszarach działalności Unii Europejskiej.

Rada Europejska/ Rada Unii Europejskiej.

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Rady Europejskiej/ Rady Unii Europejskiej. Na stronie tej dostępne są informacje na temat kalendarza posiedzeń, bieżącego stanu decyzji politycznych i negocjacji ustawodawczych, dokumentów i publikacji Rady Europejskiej/ Rady Unii Europejskiej.

Komisja Europejska

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Komisji Europejskiej. Na stronie tej dostępne są informacje na temat obszarów działalności Komisji Europejskiej.

Parlament Europejski

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Parlamentu Europejskiego. Na stronie tej istnieje możliwość oglądania na żywo transmisji z posiedzeń plenarnych. Dostępne są informacje o toczącej się procedurze ustawodawczej. Dostęp do przyjętych tekstów legislacyjnych umożliwia wyszukiwarka. Dokumenty dostępne są w formie elektronicznej w formacie pdf. i doc.

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Proszę wybrać język polski jako język wyszukiwarki. Na stronie tej dostępne są - elektroniczny kalendarz rozpraw, informacja o sprawach, które będą podlegały rozpoznaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z dostępem do dokumentu inicjującego sprawę oraz informacje o podjętych już rozstrzygnięciach. Dostęp do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  umożliwia dedykowana wyszukiwarka.  Orzeczenia dostępne w formie elektronicznej w wersji html.

 

Rada Europy i Europejski Trybunał Praw Człowieka

Rada Europy

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Rady Europy. Na stronie tej dostępne są informacje o obszarach działalności Rady Europy i jej organów. Strona dostępna w wersji skróconej w języku polskim. Całość informacji dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Powyższy link kieruje do oficjalnej strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na stronie tej dostępne są informacje na temat bieżących i rozstrzygniętych spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Strona dostępna w języku polskim w zakresie niezbędnym dla osób planujących złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.   Całość informacji dostępna w języku angielskim i francuskim. Istnieje możliwość oglądania na żywo transmisji z rozpraw. Dostęp do orzeczeń umożliwia przeglądarka hudoc. Dokumenty dostępne są w formie elektronicznej w formacie pdf i doc oraz w wersji html

 

Dzienniki urzędowe

Dziennik Ustaw

Powyższy link kieruje do strony serwisu Dziennika Ustaw dostępnego na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Na stronie tej poszczególne pozycje Dziennika Ustaw dostępne są w formie elektronicznej w formacie pdf.

 

Monitor Polski

Powyższy link kieruje do strony serwisu Monitora Polskiego dostępnego na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Na stronie tej poszczególne pozycje Monitora Polskiego dostępne są w formie elektronicznej w formacie pdf.

 

Rządowe Centrum Legislacji

Powyższy link kieruje do strony serwisu Rządowego Centrum Legislacji. Na stronie tej istnieje możliwość zapoznania się z projektami aktów normatywnych. Dostęp do dokumentów umożliwia dedykowana wyszukiwarka. Informacja dostępna w wersji html.

Dziennik urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Powyższy link kieruje do strony serwisu Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego dostępnego na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Na stronie tej poszczególne pozycje Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego dostępne są w formie elektronicznej w formacie pdf

 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Powyższy link kieruje do strony serwisu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Na stronie tej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej dostępny jest w formie elektronicznej w formacie pdf. i w wersji html