Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oddziały

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu działają oddziały: oddział finansowo-budżetowy, oddział administracyjno–gospodarczy, oddział spraw ogólnych i osobowych.

 

Oddział finansowo-budżetowy

Oddział finansowo-budżetowy wykonuje zadania w zakresie:
1. projektowania dochodów i wydatków budżetowych sądu;
2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. prowadzenia rachunkowości i spraw kasowych;
4. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Kierownik oddziału finansowo-budżetowego jest głównym księgowym sądu.

 

Oddział administracyjno–gospodarczy

Oddział administracyjno-gospodarczy wykonuje zadania w zakresie:
1. zarządzania budynkiem sądowym i innymi składnikami mienia sądowego, w tym prowadzenia remontów i inwestycji oraz ochrony pracowników i pomieszczeń sądowych;
2. zaopatrzenia w urządzenia i materiały biurowe oraz prowadzenia gospodarki materiałowej;
3. zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

Oddział spraw ogólnych i osobowych

Oddział spraw ogólnych i osobowych wykonuje zadania w zakresie:
1. spraw kadrowych i szkolenia oraz osobowych i socjalnych sędziów i innych pracowników sądu;
2. spraw organizacyjnych;
3. obsługi zgromadzenia ogólnego sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego i kolegium tego sądu;
4. spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
5. obrony cywilnej kraju;
6. prowadzenia biura podawczego, hali maszyn i archiwum zakładowego;
7. prowadzenia sekretariatów prezesa i wiceprezesa sądu;
8. innych spraw określonych przez prezesa sądu.

 

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:


art. 23 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Prawo o ustroju sądów administracyjnych).
§ 6 - § 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Rozporządzenia/Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA).