Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ochrony danych osobowych

Kompetencje inspektora ochrony danych w zakresie działalności administracyjnej z wyjątkiem sprawowania przez Sąd wymiaru sprawiedliwości:
 

  • informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych
  • monitorowanie przestrzegania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania
  • doradzanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi w zakresie ochrony danych osobowych
  • zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania
  • analiza i sprawdzanie zgodności przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania
  • współpraca z organem nadzorczym
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Sądu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

 

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:


art. 37 ust. 1lit. a, art. 38, art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne).