Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły Komisji Skrutacyjnych

Protokół komisji skrutacyjnej z niejawnego głosowania przeprowadzonego w dniu 15 maja 2017 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na wolne stanowisko sędziego - obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2016 r. (M.P. z dnia 9 listopada 2016 r., poz. 1082):

PDFProtokół komisji skrutacyjnej z dnia 15 maja 2017 r. (obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 27 października 2016 r.).pdf (2,07MB)

 

Protokół komisji skrutacyjnej z niejawnego głosowania przeprowadzonego w dniu 15 maja 2017 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na wolne stanowisko sędziego - obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2016 r. (M.P. z dnia 13 października 2016 r., poz. 978):

PDFProtokół komisji skrutacyjnej z dnia 15 maja 2017 r. (obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 10 października 2016 r.).pdf (1,60MB)

 

Protokół komisji skrutacyjnej z niejawnego głosowania przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2016 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na wolne stanowisko sędziego - obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. (M.P. z dnia 12 lipca 2016 r., poz. 642):

PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 21 listopada 2016 r. (obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 4 lipca 2016 r.).pdf (929,78KB)

 

Protokół komisji skrutacyjnej z niejawnego głosowania przeprowadzonego w dniu 30 sierpnia 2016 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na wolne stanowisko sędziego - obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. (M.P. z dnia 9 marca 2016 r., poz. 222):

PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 30 sierpnia 2016 r. (obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 1 marca 2016 r.).pdf (450,53KB)

 

Protokół komisji skrutacyjnej z niejawnego głosowania przeprowadzonego w dniu 30 sierpnia 2016 r. na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na wolne stanowisko sędziego - obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. (M.P. z dnia 4 marca 2016 r., poz. 215):

PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 30 sierpnia 2016 r. (obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 25 lutego 2016 r.).pdf (430,02KB)

 

 
 
 
 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z niejawnego głosowania

przeprowadzonego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 w dniu
16 stycznia 2012 r.

Komisja Skrutacyjna powołana w składzie: SWSA :

Ireneusz Dukiel jako przewodniczący,

członkowie: Wanda Wiatkowska-llków, Zbigniew Łoboda, Bogumiła Kalinowska

Po przeprowadzeniu niejawnego głosowania pisemnego, co do zaopiniowania zgłoszonych kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie, stwierdziła co następuje:

1)             Uprawnionych do głosowania było 41 sędziów.

2)             Udział w głosowaniu brało 36 sędziów.

3)             Oddano 36 kart do głosowania.

4)             Poszczególni kandydaci otrzymali:

a)   Pani Aneta Brzezińska - 3 głosy nieważne, 9 głosów tak, 13 głosów nie, 11 głosów wstrzymujących się,

b)            Pani Magdalena Cichocka - 2 głosy nieważne, 9 głosów tak, 19 głosów nie, 6 głosów wstrzymujących się,

c)      Pan Wiesław Jakubiec - 2 głosy nieważne, 13 głosów tak, 9 głosy nie, 12  głosów wstrzymujących się,

d)            Pani Lidia Klat-Wertelecka - 1 głos nieważny, 11 głosów tak, 19 głosów nie, 5 głosów wstrzymujących się,

e)            Pani Barbara Koźlik - 2 głosy nieważne, 4 głosy tak, 21 głosów nie, 9 głosów wstrzymujących się,

f)                Pan Władysław Kulon - 1 głos nieważny, 25 głosów tak, 7 głosów nie, 3 głosy wstrzymujące się,

g)            Pan Marek Kurkowski - 3 głosy nieważne, 3 głosy tak, 27 głosów nie, 3 głosy wstrzymujące się,

h)     Pani Lucyna Liszkowska-Więckowiak - 3 głosy nieważne, 2 głosy tak, 23 głosy nie, 8 głosów wstrzymujących się,

i)        Pani Anetta Makowska-Hrycyk - 3 głosy nieważne, 11 głosów tak, 14 głosów nie, 8 głosów wstrzymujących się,

j)   Pani Aneta Murawska - 3 głosy nieważne, 10 głosów tak, 15 głosów nie, 8 głosów wstrzymujących się,

k)   Pani Aleksandra Sędkowska - 3 głosy nieważne, 9 głosów tak, 19 głos nie, 5 głosów wstrzymujących się,

I)   Pan Krzysztof Sobieralski - 2 głosy nieważne, 7 głosów tak, 23 głosy nie, 4 głosy wstrzymujące się,

m) Pan Artur Styrna - 3 głosy nieważne, 0 głosów tak, 31 głosów nie, 2 głosy wstrzymujące się.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że największą liczbę głosów „tak”, wśród opiniowanych kandydatów, otrzymał Pan Władysław Kulon (25 głosów „tak”).

 

 

(s.WSA Ireneusz Dukiel)

 

(s.WSA Bogumiła Kalinowska)

 

(s.WSA Zbigniew Łoboda)

 

(s.WSA Wanda Wiatkowska-llków)

 

 

 

DOCInformacja do spełnienia obowiązku informacyjnego.doc (22,00KB)

DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc (22,50KB)