Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

(status: aktualny)

Uwaga!

 • Osoby, które zaobserwują u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne mogące wskazywać na prawdopodobne zakażenie koronawirusem proszone są o odstąpienie od zamiaru wejścia do budynku Sądu.  

Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń Sądu

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa:

 • Czytelnia Akt Sądowych jest wietrzona i dezynfekowana po każdorazowym zakończeniu przeglądania akt
 • Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej jest wietrzony i dezynfekowany każdorazowo po opuszczeniu go przez interesanta

Ogólne zasady wejścia interesantów do budynku Sądu

Każda osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:

 • poinformować Służbę Ochrony Sądu o celu wejścia do budynku Sądu
 • dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu

Prosimy:

 • nie przynosić zbędnych rzeczy (brak możliwości korzystania z szatni)
 • zachować 1,5- metrową odległość między osobami
 • stosować się do oznakowania informacyjnego
 • opuścić Sąd niezwłocznie po załatwieniu sprawy lub po wezwaniu Służby Ochrony Sądu.
 • rekomenduje się, aby każda osoba wchodząca do budynku Sądu miała zakryte usta i nos przy pomocy maseczki

 

Zasady wejścia do budynku Sądu w celu złożenia pisma procesowego

Informujemy, że obok wyżej wskazanych obowiązków:

 • osoby chcące złożyć pismo procesowe w Biurze Podawczym wpuszczane są przez Służbę Ochrony Sądu pojedynczo, po uprzednim opuszczeniu Biura Podawczego przez osobę wcześniej obsługiwaną
 • miejsce oczekiwania na wejście do Biura Podawczego znajduje się na parterze budynku Sądu przy tablicy informacyjnej.
 • przez cały czas przebywania na terenie Sądu rekomenduje się zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki

 

Zasady wejścia na salę rozpraw dla stron (uczestników postępowania) i ich przedstawicieli lub pełnomocników

 • Prosimy ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników na rozprawie, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 3 osoby
 • Informujemy, że uczestniczący w rozprawie będą wpuszczani do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 15 minut przed rozpoczęciem rozprawy lub posiedzenia niejawnego i mogą przemieszczać się tylko po ogólnodostępnym terenie Sądu na parterze i I piętrze budynku
 • Prosimy ograniczyć korzystanie z windy do niezbędnego minimum. Informujemy, że z windy w tym samym czasie mogą korzystać max. trzy osoby
 • Prosimy zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób w trakcie oczekiwania przed salą rozpraw na wywołanie sprawy
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw dokonać dezynfekcji rąk
 • Przez cały czas przebywania na terenie Sądu rekomenduje się zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Zasady wejścia publiczności na salę rozpraw

 • Informujemy, że osoby z publiczności wpuszczane są do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 10 minut przed rozpoczęciem rozprawy
 • Osoby z publiczności mogą przemieszczać się tylko po ogólnodostępnym terenie Sądu na parterze i I piętrze budynku
 • Prosimy zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób w trakcie oczekiwania przed salą rozpraw na wywołanie sprawy
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw o dokonanie dezynfekcji rąk
 • Przez cały czas przebywania na terenie Sądu rekomenduje się zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Zasady wejścia do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej

 • W Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej oprócz pracowników każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz
 • Informujemy, że pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer
 • Kolejna osoba może wejść do Sekretariatu po opuszczeniu go przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu w razie potrzeby wietrzenia pomieszczenia i niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem do Sekretariatu o dokonanie dezynfekcji rąk
 • Przez cały czas przebywania na terenie Sądu rekomenduje się zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Zasady wejścia do Czytelni Akt Sądowych

 • Informujemy, że akta udostępniane są w określonych godzinach w celu umożliwienia przeprowadzenia wietrzenia pomieszczenia oraz niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów
 • Czas przeglądania akt przez jedną osobę nie powinien być dłuższy niż jedna godzina
 • W przypadku konieczności wydłużenia czasu przeglądania akt należy uzgodnić taką możliwość z pracownikami WIS bądź też umówić się na kolejny termin w innym dniu
 • W Czytelni każdorazowo może przebywać jedna osoba, która dokonuje przeglądu akt w obecności pracownika WIS po uprzednim wylegitymowaniu się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku pełnomocnika po okazaniu właściwego pełnomocnictwa
 • Informujemy, że pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer
 • Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Czytelni tworzy się oddzielny rejestr przeglądu akt, zawierający następujące dane: dzień, godzinę, sygnaturę akt, osobę przeglądającą, czas przeglądu akt oraz adnotację o sporządzeniu kopii (zdjęć fotograficznych) poszczególnych kart akt sprawy
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem do Czytelni o dokonanie dezynfekcji rąk
 • Przez cały czas przebywania na terenie Sądu rekomenduje się zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki

 

Zasady wejścia do Kasy Sądu

 • W Kasie Sądu oprócz pracownika Oddziału Finansowo - Budżetowego każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer
 • Kolejna osoba może wejść do Kasy Sądu po opuszczeniu jej przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu w razie potrzeby wietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem do Kasy o dokonanie dezynfekcji rąk
 • Przez cały czas przebywania na terenie Sądu rekomenduje się zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Informacja sporządzona na podstawie:

Zarządzenia nr 53/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego

 

---------------------------------------------------------------

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

(status: nieaktualny)

 

Uwaga!

 • Osoby, które zaobserwują u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne mogące wskazywać na prawdopodobne zakażenie koronawirusem proszone są o odstąpienie od zamiaru wejścia do budynku Sądu.  
 • W takiej sytuacji takie osoby powinny bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Osobom, u których Służba Ochrony Sądu zaobserwuje wyżej wskazane objawy nie zostanie udzielona zgoda na wejście do budynku Sądu.

 

Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń Sądu

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa:

 • sale rozpraw są wietrzone i dezynfekowane każdorazowo po zakończeniu rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron, uczestników i ich pełnomocników
 • Czytelnia Akt Sądowych jest wietrzona i dezynfekowana po każdorazowym zakończeniu przeglądania akt
 • toalety dostępne dla interesantów są czyszczone i dezynfekowane nie rzadziej niż co 2 godziny
 • pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne na terenie Sądu są dezynfekowane co najmniej dwa razy w godzinach urzędowania Sądu

 

Ogólne zasady wejścia interesantów do budynku Sądu

Każda osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:

 • poinformować Służbę Ochrony Sądu o celu wejścia do budynku Sądu
 • mieć zakryte, przy pomocy maseczki, usta i nos do momentu opuszczenia budynku Sądu
 • dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu
 • poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu

Niezastosowanie się do wyżej wskazanych obowiązków będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

 

Prosimy:

 • nie przynosić zbędnych rzeczy (brak możliwości korzystania z szatni)
 • zachować 1,5- metrową odległość między osobami
 • stosować się do oznakowania informacyjnego
 • opuścić Sąd niezwłocznie po załatwieniu sprawy lub po wezwaniu Służby Ochrony Sądu.

 

Zasady wejścia do budynku Sądu w celu złożenia pisma procesowego

Informujemy, że obok wyżej wskazanych obowiązków:

 • osoby chcące złożyć pismo procesowe w Biurze Podawczym wpuszczane są przez Służbę Ochrony Sądu pojedynczo, po uprzednim opuszczeniu Biura Podawczego przez osobę wcześniej obsługiwaną
 • miejsce oczekiwania na wejście do Biura Podawczego znajduje się na parterze budynku Sądu przy tablicy informacyjnej.

Zasady wejścia na rozprawę dla stron (uczestników postępowania) i ich przedstawicieli lub pełnomocników

 • Prosimy ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników na rozprawie, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby
 • Informujemy, że uczestniczący w rozprawie będą wpuszczani do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 15 minut przed rozpoczęciem rozprawy i mogą przemieszczać się tylko po ogólnodostępnym terenie Sądu na parterze i I piętrze budynku
 • Prosimy ograniczyć korzystanie z windy do niezbędnego minimum. Informujemy, że z windy w tym samym czasie mogą korzystać max. dwie osoby
 • Prosimy zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób w trakcie oczekiwania przed salą rozpraw na wywołanie sprawy
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw dokonać dezynfekcji rąk

Zasady wejścia stron (pełnomocników, przedstawicieli) na salę rozpraw

•     Prosimy ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników na rozprawie, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby

•     Informujemy, że uczestniczący w rozprawie będą wpuszczani do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 15 minut przed rozpoczęciem rozprawy i mogą przemieszczać się tylko po ogólnodostępnym terenie Sądu na parterze i I piętrze budynku

•     Prosimy ograniczyć korzystanie z windy do niezbędnego minimum. Informujemy, że z windy w tym samym czasie mogą korzystać max. dwie osoby

•     Prosimy zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób w trakcie oczekiwania przed salą rozpraw na wywołanie sprawy

•     Prosimy bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw o dokonanie dezynfekcji rąk

 

 

Zasady wejścia publiczności na salę rozpraw

 • Informujemy, że osoby z publiczności wpuszczane są do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 10 minut przed rozpoczęciem rozprawy
 • Osoby z publiczności mogą przemieszczać się tylko po ogólnodostępnym terenie Sądu na parterze i I piętrze budynku
 • Prosimy zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób w trakcie oczekiwania przed salą rozpraw na wywołanie sprawy
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw o dokonanie dezynfekcji rąk

 

Zasady wejścia do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej

•     W Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej oprócz pracowników każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz

•     Informujemy, że pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer

•     Kolejna osoba może wejść do Sekretariatu po opuszczeniu go przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu w razie potrzeby wietrzenia pomieszczenia i niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów

•     Prosimy bezpośrednio przed wejściem do Sekretariatu o dokonanie dezynfekcji rąk

Zasady wejścia do Czytelni Akt Sądowych

 • Informujemy, że akta udostępniane są w określonych godzinach w celu umożliwienia przeprowadzenia wietrzenia pomieszczenia oraz niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów
 • Czas przeglądania akt przez jedną osobę nie powinien być dłuższy niż jedna godzina
 • W przypadku konieczności wydłużenia czasu przeglądania akt należy uzgodnić taką możliwość z pracownikami WIS bądź też umówić się  na kolejny termin w innym dniu
 • W Czytelni każdorazowo może przebywać jedna osoba, która dokonuje przeglądu akt w obecności pracownika WIS po uprzednim wylegitymowaniu się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku pełnomocnika po okazaniu właściwego pełnomocnictwa
 • Informujemy, że pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer
 • Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Czytelni tworzy się oddzielny rejestr przeglądu akt, zawierający następujące dane: dzień, godzinę, sygnaturę akt, osobę przeglądającą, czas przeglądu akt oraz adnotację o sporządzeniu kopii (zdjęć fotograficznych) poszczególnych kart akt sprawy
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem do Czytelni o dokonanie dezynfekcji rąk

 

Zasady wejścia do Kasy Sądu

 • W Kasie Sądu oprócz pracownika Oddziału Finansowo - Budżetowego każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer
 • Kolejna osoba może wejść do Kasy Sądu po opuszczeniu jej przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu w razie potrzeby wietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia
 • Prosimy bezpośrednio przed wejściem do Kasy o dokonanie dezynfekcji rąk

 

Informacja sporządzona na podstawie:

Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii