Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia referendarzy o członkostwie w zrzeszeniu, funkcji pełnionej w organie fundacji oraz członkostwie w partii politycznej

Na podstawie art. 88a § 4 i art. 151b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.) w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przekazuje informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez referendarzy sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

  1. Pan Michał Kazek – starszy referendarz sądowy oświadczył, że od dnia 30 października 2006 r. jest członkiem Alliance Francaise Stowarzyszenie Wrocław, w którym nie pełni aktualnie żadnej funkcji. Ponadto poinformował, że nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz że przed powołaniem na stanowisko referendarza sądowego ani w okresie sprawowania urzędu nie był członkiem żadnej partii politycznej.
  2. Pani Barbara Koźlik – straszy referendarz sądowy oświadczyła, że nie była członkiem w żadnym zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, nie pełniła żadnych funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie była członkiem w żadnej partii politycznej przed powołaniem na stanowisko referendarza sądowego, to jest przed 20 marca 2006 r.
  3. Pani Ewa Orłowska – starszy referendarz sądowy oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia, nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej ponadto przed powołaniem na stanowisko referendarza sądowego nie była członkiem żadnej partii politycznej, a w okresie przed dniem 29 grudnia 1989 r. nie była powołana na stanowisko referendarza.
  4. Pan Marcin Jarecki referendarz sądowy oświadczył, że od ok. 2000 r. jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, w którym aktualnie od dnia 9 listopada 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Hufca ZHP, od 2016 r. jest członkiem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Sądzie Okręgowym, w której aktualnie nie pełni żadnych funkcji. Ponadto oświadczył, że nie pełni żadnej funkcji w organach fundacji prowadzącej działalność gospodarczą oraz że nie był, ani nie jest członkiem żadnej partii politycznej.
  5. Pani Malwina Jaworska-Wołyniak – referendarz sądowy oświadczyła, że nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia oraz nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ponadto oświadczyła, że nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko referendarza sądowego. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 12 września 2013 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, natomiast uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Wałbrzychu z dnia 16 stycznia 2014 r. zostało zawieszone Jej prawo do wykonywania zawodu w związku z zatrudnieniem w organach wymiaru sprawiedliwości.

  6. Pani Anna Kruś – referendarz sądowy oświadczyła, że nie była i nie jest członkiem zrzeszenia, w tym stowarzyszenia oraz nie pełniła i nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ponadto oświadczyła, że nie była członkiem partii politycznej przed powołaniem na stanowisko referendarza sądowego.

  7. Pan Marcin Jarecki – referendarz sądowy oświadczył, że z dniem 25 listopada 2023 r. przestał pełnić funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Hufca ZHP Przysucha im. Oskara Kolberga (Chorągiew Mazowiecka ZHP z siedzibą w Płocku), a jednocześnie z tą samą datą został wybrany na funkcję sekretarza tej komisji.

  8. Pan Marcin Jarecki – referendarz sądowy oświadczył, że uchwałą zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 30 kwietnia 2024 r. został przyjęty w poczet jej członków.