Przejdź do treści strony WCAG

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie zwane RODO.

Rozporządzenie to ma zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wojewódzki Sąd administracyjny we Wrocławiu, z tym zastrzeżeniem, iż w zakresie, w którym Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości, niektóre regulacje RODO zostały wyłączone, zaś w ich miejsce obowiązują procedury wynikające z ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przepisy innych ustaw szczególnych np. Ordynacja podatkowa, Kodeks Pracy, Kodeks postępowania cywilnego.

Szczegółowe informacje na temat RODO oraz zakres jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są dla Państwa na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakładce:

RODO – Ochrona danych osobowych - wybrane informacje ogólne

Akty prawne w zakresie danych osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
Dariusz Kaj
tel.: 71 316 02 78
e-mail: iod@wroclaw.wsa.gov.pl