Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Skargi i wnioski związane z działalnością Sądu

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2107).
 
Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

· Naczelnego Sądu Administracyjnego

· wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia

· Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych

 
 
Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

na piśmie:

· w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

· za pośrednictwem poczty na adres: ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

· pocztą elektroniczną na adres: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl

· za pośrednictwem platformy ePUAP

w formie ustnej do protokołu:

· w Wydziale Informacji Sądowej WSA we Wrocławiu –  pok. 102 A.

 

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 
 
Elementy skargi/wniosku
· data

· imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego i wnioskodawcy

· zwięzła treść skargi lub wniosku

· ewentualnie sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 
 
Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 
 
Skargi pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 15-02-2013 14:06
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 19-11-2018 12:28
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 20492
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/54/103/skargi-i-wnioski-zwiazane-z-dzialalnoscia-sadu.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 15-02-2013 14:06
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 19-11-2018 12:28
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 20492
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/54/103/skargi-i-wnioski-zwiazane-z-dzialalnoscia-sadu.html
 • Data publikacji: 15-02-2013 14:06 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 20492
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-11-2018, godz. 12:28:42
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  12-11-2015, godz. 13:10:40
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  12-11-2015, godz. 13:07:23
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  23-10-2015, godz. 14:03:54
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  20-03-2015, godz. 10:33:39
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  20-03-2015, godz. 10:30:36
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  26-02-2015, godz. 12:06:29
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  01-12-2014, godz. 13:06:51
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  14-11-2014, godz. 11:57:45
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  15-02-2013, godz. 14:06:38
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl