Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 
1.   Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej
Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej  na podstawie art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie 14 dni.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 
2.   Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 14 dni.
 
 
Podmiot udostępniający: WSA we Wrocławiu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Sak
Data wytworzenia: 2013-02-14