Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 
1.   Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej
Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej  na podstawie art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie 14 dni.
Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
 
2.   Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 14 dni.
 
 
Podmiot udostępniający: WSA we Wrocławiu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Sak
Data wytworzenia: 2013-02-14

 

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 15-02-2013 14:49
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 24-06-2019 12:12
 • Data wytworzenia: 15-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 6772
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/53/108/informacja-o-przyslugujacych-srodkach-prawnych.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 15-02-2013 14:49
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 24-06-2019 12:12
 • Data wytworzenia: 15-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 6772
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/53/108/informacja-o-przyslugujacych-srodkach-prawnych.html
 • Data publikacji: 15-02-2013 14:49 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Data wytworzenia: 15-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 6772
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-06-2019, godz. 12:12:42
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  15-02-2013, godz. 14:49:25
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl