Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sądy, Trybunały i Urzędy

nowa podstrona, dodana 2008-11-17

 

Instytucje polskie:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel: (022) 551-60-00
www.nsa.gov.pl
Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel: (022) 530-80-00
www.sn.pl
Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel.: (022) 621-46-49
fax: (022) 695-23-16
www.krs.pl
Trybunał Konstytucyjny
Al. Szucha 12 a
00-918 Warszawa
tel.: (022) 657-45-86
fax: (022) 657-45-87
www.trybunal.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel.: (022) 551-77-00
fax: (022) 827-64-53
www.brpo.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. S. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. (022) 601-44-27
fax:(022) 622-79-73
www.mswia.gov.pl
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel.: (022) 860-70-81
fax: (022) 860-70-86
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
 
 
Instytucje europejskie:
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS)
Bld Konrad Adenauer,
L-2925 Luksemburg
fax: (00 35 2) 43 03 26 00
e-mail: info@curia.eu.int
www.curia.eu.int
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel.: (022) 595-24-70
fax: (022) 595-24-80
e-mail: epwarszawa@europarl.eu.int
www.europarl.eu.int/warszawa
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1, avenue du President Robert Schuman,
BP 403, F-6700 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 17 23 13
fax: (00 33 3) 88 17 90 62
www.euro-ombudsman.eu.int
 

Rada Europy:

Europejski Trybunał Praw Człowieka
The Registrar
European Cort of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 41 20 18
fax: (00 33 3) 88 41 27 30
www.echr.coe.int
Biuro Informacji Rady Europy w Polsce
al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
tel.: (022) 845-20-84; 853-57-73
fax: (022) 853-57-74
email: info@coe.org.pl
www.coe.org.pl 

informację wytworzył(a): Robert Hubacz
za treść odpowiada: Robert Hubacz
data wytworzenia: 4 grudnia 2008 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    04-12-2008 10:55
    przez: Adam Sak
  • zmodyfikowano:
    04-12-2008 10:56
    przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

Dane kontaktowe:

fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl