Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sędziowie

W związku z zarządzeniem Nr 7 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów w  Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w okresie obowiązywania powyższego zarządzenia, zmienia się podział czynności sędziów i asesorów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnego we Wrocławiu w 2020 r. w ten sposób, że działalność orzecznicza będzie polegała na rozpoznawaniu spraw w trybie uproszczonym oraz na posiedzeniach niejawnych. 
Sędziowie Wydziału I, II i IV będą orzekali w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272 według zasad uzgodnionych przez Przewodniczących Wydziałów z Kolegium oraz Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 

 
 
PODZIAŁ CZYNNOŚCI
SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W WYDZIALE I
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU
W 2020 r.

1.   Katarzyna Radom - sędzia WSA,
wykonuje zadania Przewodniczącego Wydziału określone w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych i orzeka w wymiarze 2 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
2.   Jadwiga Danuta Mróz - sędzia WSA,
wykonuje zadania zastępcy Przewodniczącego Wydziału określone w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych i orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
3.   Dagmara Dominik-Ogińska - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
4.   Daria Gawlak-Nowakowska - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
5.   Piotr Kieres - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
6.   Zbigniew Łoboda - sędzia WSA,
orzeka w pełnym wymiarze w ramach delegacji w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 
7.   Anetta Makowska-Hrycyk - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
8.   Marek Olejnik - sędzia WSA,
orzeka w pełnym wymiarze w ramach delegacji w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 
9.   Kamila Paszowska-Wojnar - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
10.  Marta Semiczek - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
11.  Maria Tkacz-Rutkowska - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272.
 
 
 
PODZIAŁ CZYNNOŚCI
SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W WYDZIALE II
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU
W 2020 r.
 
1.   Władysław Kulon - sędzia WSA,
wykonuje zadania Przewodniczącego Wydziału określone w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych i orzeka w wymiarze 2 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
2.   Alicja Palus - sędzia WSA,
wykonuje zadania zastępcy Przewodniczącego Wydziału określone w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych i orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
3.   Olga Białek - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
4.   Halina Filipowicz-Kremis - sędzia NSA,
orzeka w wymiarze 4 sesji w miesiącu;
 
5.   Gabriel Węgrzyn - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272. 
 
6. Wojciech Śnieżyński - asesor WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272,
 
 
 
PODZIAŁ CZYNNOŚCI
SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W WYDZIALE III
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU
W 2020 r.
 
1.   Anna Moskała - sędzia NSA,
wykonuje zadania Przewodniczącego Wydziału określone w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych i orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
 
2.   Magdalena Jankowska-Szostak - sędzia WSA,
wykonuje zadania zastępcy Przewodniczącego Wydziału określone w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych i orzeka w wymiarze 4 sesji w miesiącu;
 
3.   Katarzyna Borońska - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 4 sesji w miesiącu;
 
4.   Anetta Chołuj - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 4 sesji w miesiącu;
 
5.   Barbara Ciołek - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 4 sesji w miesiącu;
 
6.   Tomasz Świetlikowski - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 4 sesji w miesiącu;
 
 
 
PODZIAŁ CZYNNOŚCI
SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W WYDZIALE IV
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU
W 2020 r.
 
1.   Ireneusz Dukiel - sędzia WSA,
wykonuje zadania Wiceprezesa Sądu oraz Przewodniczącego Wydziału określone w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych i orzeka w wymiarze 1 lub 2 sesji w miesiącu w zależności od rozmiaru zadań. Ponadto wykonuje obowiązki Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w czasie jego nieobecności;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
2.   Mirosława Rozbicka-Ostrowska - sędzia NSA,
wykonuje zadania Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej określone w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych i orzeka w wymiarze 2 lub 3 sesji w miesiącu w zależności od rozmiaru zadań. Ponadto wykonuje obowiązki Przewodniczącego Wydziału IV w czasie jego nieobecności;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
3.   Bogumiła Kalinowska - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;

4.   Ewa Kamieniecka - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;

5.  Wanda Wiatkowska-Ilków - sędzia WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;
 
6.   Marta Pająkiewicz-Kremis - asesor WSA,
orzeka w wymiarze 3 sesji w miesiącu;
orzeka w wymiarze jednej sesji w miesiącu w Wydziale III w sprawach o symbolach 658/6272, 659/6272 oraz 644/6272;

7.  Alojzy Wyszkowski - sędzia WSA.
Metryczka
 • opublikowano:
  15-02-2010 11:30
  przez: Adam Sak
 • zmodyfikowano:
  20-03-2020 12:12
  przez: Adam Sak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
  odwiedzin: 37464
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

Dane kontaktowe:

fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl