Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały orzecznicze

Zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu dzieli się na cztery wydziały orzecznicze oznaczone liczbami rzymskimi I, II, III, IV.

Do Wydziału I należą sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych.

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu: budownictwa, gospodarki mieniem, gospodarki wodnej środowiska, komunalizacji mienia, wywłaszczeń, przejęcia mienia, cen, ludności, kościołów, geologii i górnictwa, zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii.

Do Wydziału III należą sprawy z zakresu: działalności gospodarczej, energetyki, czynności i zajęć, ubezpieczeń majątkowych, jakości, telemediów, samorządu terytorialnego, cudzoziemców, cła, broni i materiałów wybuchowych, spraw kapitałowych i bankowości, własności przemysłowej, funduszy emerytalnych, dróg, kolei, lotnictwa i żeglugi, kultury fizycznej, finansów publicznych oraz subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych, rolnictwa i leśnictwa, finansów publicznych.

Do Wydziału IV należą sprawy z zakresu: pracy, spraw mieszkaniowych, obronności, pomocy społecznej, zatrudnienia, kombatantów, kultury i sztuki, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, świadczeń w drodze wyjątku, ujawnienia przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zdrowia i edukacji.

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych oraz wykonania orzeczeń Sądu należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej.

Metryczka
 • opublikowano:
  07-07-2004 14:40
  przez: Adam Sak
 • zmodyfikowano:
  12-05-2016 08:34
  przez: Adam Sak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
  odwiedzin: 21725
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

Dane kontaktowe:

fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl