Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu utworzony został Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Wydział ten wykonuje zadania w zakresie:

 1. informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw;
 2. udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;
 3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;
 4. sprawozdawczości statystycznej sądu;
 5. obowiązków administratora systemu informatycznego;
 6. przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 7. obsługi rzecznika prasowego sądu;
 8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 9. prowadzenia biblioteki sądowej.
informację wytworzył(a): Agnieszka Sałata
za treść odpowiada: Agnieszka Sałata
data wytworzenia: 2004-07-07
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 14:40
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 21675
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/42/69/wydzial-informacji-sadowej.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 14:40
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 21675
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/42/69/wydzial-informacji-sadowej.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 14:40 przez: Adam Sak
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 21675
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl