Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zwolnienie od kosztów sądowych

Dz. U. z 2012 r., poz. 270 tekst jednolity
Zmiany opublikowane w :
Dz. U. z 2012 r., poz. 1101
Dz. U. z 2012 r., poz. 1529
Dz. U. z 2014 r., poz. 543
Dz. U. z 2015 r., poz. 658
Dz. U. z 2015 r., poz. 1191
 

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(tekst jednolity)

 

Dział V
Koszty postępowania

 

Rozdział 3
Zwolnienie od kosztów sądowych

Oddział 1
Przepisy ogólne

Art. 239. § 1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1)     strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:

a)  z zakresu pomocy i opieki społecznej,

b)  dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,

c)   dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,

d)  ze stosunków pracy i stosunków służbowych,

e)   z zakresu ubezpieczeń społecznych,

f)   z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

g)  udzielania cudzoziemcom ochrony,

h)  dotyczących dodatków mieszkaniowych;

2)     prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;

3)     kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

4)     strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

§ 2. Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) w sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 240. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej.

Art. 241. Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Art. 242. Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykładane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:53
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 03-09-2015 15:10
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 9976
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/40/64/zwolnienie-od-kosztow-sadowych.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:53
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 03-09-2015 15:10
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 9976
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/40/64/zwolnienie-od-kosztow-sadowych.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 13:53 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Ilość wyświetleń: 9976
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  03-09-2015, godz. 15:10:45
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  03-09-2015, godz. 15:09:28
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  29-03-2011, godz. 09:01:45
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  07-07-2004, godz. 13:53:56
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl