Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Kolejność załatwiania spraw

Stosownie do treści § 32 ust.1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się na rozprawie według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu Przewodniczący Wydziału orzeczniczego kieruje sprawy, o których mowa w art. 119 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), do rozpoznania w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Natomiast na podstawie ust. 3 powyższej regulacji w uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa w ust. 1 i 2.

 

PDFUchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom i asesorom oraz powierzenia referendarzom sądowym wykonywania czynności określonych ustawą.pdf
 

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 14:42
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 30-12-2016 14:50
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: OSO
 • Ilość wyświetleń: 10850
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/31/42/kolejnosc-zalatwiania-spraw.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 14:42
 • Modyfikował: Adam Sak, data modyfikacji: 30-12-2016 14:50
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: OSO
 • Ilość wyświetleń: 10850
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/31/42/kolejnosc-zalatwiania-spraw.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 14:42 przez: Adam Sak
 • Modyfikował: Adam Sak
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: OSO
 • Ilość wyświetleń: 10850
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  30-12-2016, godz. 14:50:12
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  23-12-2016, godz. 15:10:21
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  23-12-2016, godz. 15:09:19
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  23-12-2016, godz. 14:36:21
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  26-10-2015, godz. 14:14:28
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  26-10-2015, godz. 14:13:35
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  26-10-2015, godz. 14:12:57
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  23-10-2015, godz. 14:04:44
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  23-10-2015, godz. 13:46:06
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
 •  
  07-07-2004, godz. 14:42:13
  Modyfikacja strony przez: Adam Sak
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl