Przejdź do treści strony WCAG

Archiwa

 Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu reguluje Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych.  informację wytworzył(a): Agnieszka Sałata
za treść odpowiada: Agnieszka Sałata
data wytworzenia: 2004-07-07