Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wyciąg z Konstytucji RP

Dz.U.97.78.483

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)
(wyciąg)

Rozdział VIII

SĄDY I TRYBUNAŁY

Art. 173. 

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 174. 

Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sądy

Art. 175. 

1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.

Art. 176. 

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

Art. 177. 

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

 

Art. 184. 

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

Art. 185. 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.informację wytworzył(a): Agnieszka Sałata
za treść odpowiada: Agnieszka Sałata
data wytworzenia: 2004-07-07

 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:16
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 9596
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/26/30/wyciag-z-konstytucji-rp.html
 • Opublikował: Adam Sak, data publikacji: 07-07-2004 13:16
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 9596
 • Link do strony: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/26/30/wyciag-z-konstytucji-rp.html
 • Data publikacji: 07-07-2004 13:16 przez: Adam Sak
 • Data wytworzenia: 07-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 9596
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
50-126 Wrocław
ul. Św. Mikołaja 78-79

 

tel.: +48 71 3160257
fax: +48 71 3160256
e-mail: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl