Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.

Plik PDF (5.49 MG) do pobrania PDFŚwiadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.pdf

Załącznik Nr 2 Formularz cenowy

Plik do pobrania word (0.6 MG)  DOCZałącznik nr 2 - Formularz cenowy.doc

 

 

Wrocław, dnia 18 marca 2019 r.

Ogłoszenie

o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu, Kod CPV: 79710000-4:

PDFZmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf
PDFPytania i odpowiedzi dotyczace postępowania na usługi ochrony 4.pdf
DOCZałącznik Nr 6-Wzór umowy.doc
PDFInformacja do zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf

 

 

Wrocław, dnia 8 marca 2019 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usługi całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu, Kod CPV: 79710000-4:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
DOCZałącznik Nr 1-Obowiązki pracowników ochrony.doc
DOCZałącznik Nr 2-Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik Nr 3-Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik Nr 4-Wykaz pracowników.doc
DOCZałącznik Nr 5-Wykaz realizowanych usług.doc
DOCZałącznik Nr 6-Wzór umowy.doc
DOCKlauzula informacyjna RODO.doc

PDFPytania i odpowiedzi dotyczace postępowania na usługi ochrony 1.pdf
PDFPytania i odpowiedzi dotyczace postępowania na usługi ochrony 2.pdf
PDFPytania i odpowiedzi dotyczace postępowania na usługi ochrony 3.pdf 

 

 

Wrocław, dnia 4 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie

o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFZmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf
DOCZałącznik Nr 2 - Formularz cenowy - po zmianach.doc
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - po zmianach.doc

 

 

Wrocław, dnia 23 listopada 2018 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
DOCZałącznik Nr 2 - Formularz cenowy.doc

 

 

Wrocław, dnia 4 października 2018 r.

Ogłoszenie

o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na roboty budowlane - wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu:

DOCZmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.doc
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
DOCZałącznik Nr 7.doc
PDFZałącznik Nr 12.pdf

 

 

Wrocław, dnia 20 września 2018 r.

Ogłoszenie

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. ze zm.) na roboty budowlane - wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Św. Mikołaja 78-79 i 80 we Wrocławiu:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
DOCZałącznik Nr 1.doc
DOCZałącznik Nr 2.doc
DOCZałącznik Nr 3.doc
DOCZałącznik Nr 4.doc
DOCZałącznik Nr 5.doc
DOCZałącznik Nr 6.doc
DOCZałącznik Nr 7.doc
PDFZałącznik Nr 8.pdf
DOCZałącznik Nr 9.doc
DOCZałącznik Nr 10.doc
DOCZałącznik Nr 11.doc

PDFPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.pdf

 

 

Wrocław, dnia 21 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
PDFZałącznik Nr 2 - Formularz cenowy.pdf

 

 

Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFWyjaśnienia SIWZ i odpowiedzi.pdf
PDFSPECYFIKACJA USŁUGI POCZTOWE 2018.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf

 

 

Wrocław, dnia 13 grudnia 2017 r.

Zmiana treści specyfikacji ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFZmiana treści specyfikacji.pdf

 

 

Wrocław, dnia 7 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym:

PDFSPECYFIKACJA USŁUGI POCZTOWE.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ.pdf
 

 

Wrocław, dnia 18 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) o całodobową ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
DOCZałączniki do SIWZ.doc
DOCUmowa.doc
DOCZałącznik Nr 1 do umowy.doc

DOCPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ochronę WSA we Wrocławiu.doc
DOCCiąg dalszy pytań i odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ochronę WSA we Wrocławiu.doc

 

 

Wrocław, dnia 26 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) o całodobową ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
DOCUmowa.doc
DOCZałącznik Nr 1 do umowy.doc
DOCZałączniki do SIWZ.doc

PDFPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ochronę WSA we Wrocławiu.pdf
PDFCiąg dalszy pytań i odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ochronę WSA we Wrocławiu .pdf

 

 

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego:

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
DOCZałącznik Nr 1 oferta wzór.doc
DOCZałącznik Nr 2 do SWIZ.doc
DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 6 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 6a do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 9 do SIWZ.doc

DOCPytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie usług pocztowych.doc
DOCCiąg dalszy pytań i odpowiedzi dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o świadczenie usług pocztowych.doc