Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

 

Złożenie dokumentu stwierdzającego

  • udzielenie pełnomocnictwa

  • udzielenie prokury

  • ich odpisu, wypisu lub kopii

- w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Opłata skarbowa jest pobierana od każdego stosunku pełnomocnictwa/ prokury np. dokument pełnomocnictwa stwierdzający jego udzielenie profesjonalnemu pełnomocnikowi przez małżeństwo podlega opłacie w wysokości 34 zł.

Opłacie skarbowej podlega prokura ujęta w odpisie KRS, gdy za spółkę działa przed sądem prokurent.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej musi być dołączony do dokumentów pełnomocnictwa lub prokury

 

Właściwy organ podatkowy

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od ww. dokumentów jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Dla tutejszego Sądu organem właściwym jest Prezydent Wrocławia.

 

Zasady dokonywania opłat skarbowych

http://bip.um.wroc.pl/artykul/531/8799/oplata-skarbowa

 

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Zwolnieniu podlegają dokumenty i ich odpisy stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

 

Informacja sporządzona na podstawie:

art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz cz. VI załącznika do ww. ustawy.