Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koszty postępowania sądowego

Są to koszty poniesione przez stronę celem dochodzenia swoich spraw przed sądem administracyjnym.

 

Niezbędne koszty postępowania:

  • w sprawie, w której strona działa osobiście lub przez nieprofesjonalnego pełnomocnika będą to:

- koszty sądowe poniesione przez stronę

- koszty przejazdów do sądu strony lub nieprofesjonalnego pełnomocnika

- równowartość zarobku lub dochodu utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie

  • w sprawie, w której strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika

- wynagrodzenie dla profesjonalnego pełnomocnika - nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach

- wydatki pełnomocnika

- koszty sądowe

- koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony

 

Zwrot kosztów postępowania sądowego

Stronie przysługuje zwrot niezbędnych kosztów postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym od organu administracji publicznej w razie

uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny

uwzględnienia skargi przez organ w ramach autokontroli przed przekazaniem skargi sądowi

umorzenia postępowania po postępowaniu mediacyjnym.

 

Uwaga: Zwrot kosztów postępowania przysługuje wyłącznie na wniosek, który musi zostać zgłoszony najpóźniej do zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia.

 

Informacja sporządzona na podstawie:

art. 199, art. 205, art. 210 – ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.