Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Przepisy Konstytucji

Na podstawie art. 175 ust. 1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. W myśl zaś art. 176 ust. 1 Konstytucji RP Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy (art. 176 ust. 2 Konstytucji RP). Jednocześnie stosownie do treści art. 184 Konstytucji RP Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (MENU BIP zakładka:  Akty prawne/Konstytucja)

Podstawa prawna utworzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu został utworzony z dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie § 1 pkt 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Rozporządzenia/ Utworzenie i właściwość miejscowa WSA).

Siedziba Sądu mieści się we Wrocławiu (MENU BIP zakładka: .gov.pl/min/?f=cms/public/script/bip_v3/netkoncept-reader/netkoncept-reader-run.js&version=1638278331_1540">